Begravelsesceremonier

Begravelsesceremonier er en ceremonivariant til bisættelsesceremonier, der indebærer, at de afdøde personer bliver gravet ned.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen bliver afdøde personer oftest først kremeret (brændt), og derefter begravet, for at spare plads og mindske risikoen for, at der opstår udøde.

ENTOLOGISK SKILDRING

Begravelsesceremonier finder som udgangspunkt sted på gravpladser.

Offgame Information

Senest opdateret: 13. september, 2023