Beretninger

Beretninger er skriftkilder, hvis indhold er fortællinger fra personer, som enten var øjenvidner til eller involverede i det, teksterne beskriver.

KRONOLOGISK SKILDRING

Beretninger bliver generelt betragtet som de mest pålidelige skriftkilder. Det er dog betinget af at personen hvis oplevelse, der danner grundlag for teksten, og de omstændigheder, den blev nedfældet under, fremstår sandfærdige.

Indenfor Fladlandsk kronologi bliver beretninger skriftvejet af Stradamos’ Kronologielektorat, og de beretninger, der bliver betegnet som Rigsskriftkilder, danner grundlag for Fladlandets Rigshistorie, som er sammenfattet i Fladlandets Tidlinje. De beretninger, der er udvalgt som Rigsskriftkilder, er samlet i Historiens Vingesus.

Kendte eksempler

Indenfor Fladlandsk kronologi er et kendt eksempel på en beretning Veddvandringen for Slægten Bjargan.

Offgame Information

Senest opdateret: 2. oktober, 2023