Bisættelsesceremoni under Eurika

Bisættelsesceremoni under Eurika er en bisættelsesceremoni, der indebærer at tage værdigt afsked med en Eurikatro person og sikre vedkommende Dødsfreden gennem Tilhvilestedelse.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Formål

Bisættelsesceremonien bliver brugt til at tage værdigt afsked med en Eurikatro person og give vedkommende Dødsfreden gennem Tilhvilestedelse.

Forudsætninger

At du på forhånd har kontrolleret, at ceremonanten er Eurikatro.

Forberedelse

Tag ceremonantens pårørende til side i god tid og afklar med dem, hvad der er forventet af dem, under og efter bisættelsesceremonien.

Forløb

Begynd bisættelsesceremonien, når alle er samlet i Templet. Forklar bisættelsens betydning. Velsign ceremonanten. Lad de tilstedeværende tage deres afsked. Bed derefter alle om at forlade Templet, så ceremonanten kan blive kremeret. Hvis der virkelig mange, så kan ceremonien i stedet blive udført ved gravpladsen. Ceremonien bliver afsluttet, når den afdøde er lagt i jorden.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023