Bisættelsesceremoni under EVEA

Bisættelsesceremoni under EVEA er en bisættelsesceremoni, der indebærer at tage værdigt afsked med en EVEAtro person og sikre vedkommende Dødsfreden gennem Tilhvilestedelse.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Bisættelsesceremonien bliver brugt til at Tilhvilestede ceremonanten, og derved give vedkommende Dødsfreden.

Varianter og kombination

Som udgangspunkt bliver en ceremonant kun bisat én gang under én Guddom. Det er kun under særlige omstændigheder, at en ceremonant bliver bisat mere end én gang. Det er oftest, fordi den første bisættelsesceremoni ikke indebar Tilhvilestedelse, men det kan også være, at der er sket en fejl under Tilhvilestedelsen, så Dødsfreden ikke blev tilstrækkeligt sikret. Hvis Tilhvilestedelsen var fuldført som tiltænkt, ville ingen kunne bryde den, medmindre det var Guddommenes vilje.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023