Bisættelsesceremoni under Vartigan

Bisættelsesceremoni under Vartigan er en bisættelsesceremoni, der kan blive udført af Vartigantroens Præster for afdøde, Vartigantro personer.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Formål

Bisættelsesceremonien bliver brugt til at tage værdigt afsked med en Vartigantro person og sikre vedkommende Dødsfreden gennem Tilhvilestedelse.

Forudsætninger

At du på forhånd har indgået en aftale med slægtsoverhovedet for den Veddslægt, som ønsker at begravet ceremonanten.

Bemærk at det i alle sammenhænge, hvor der står “slægtsoverhovedet”, er muligt at udpege en stedfortræder, forudsat at vedkommende bærer en af slægtens egne slægtsklenodier (eller et andet slægtsklenodie, der legitimt fungerer som repræsentation).

Det er især relevant, hvis ceremonanten er det nuværende slægtsoverhoved, og i så fald er det i stedet muligt at aftale otiumsceremonien med mindst tre myndige medlemmer af slægten (eller færre, hvis der ikke er så mange), der medbringer et legitimt slægtsklenodie.

Hvis omstændighederne gør det svært at få en aftale på plads med den tilknyttede Veddslægt, så er det også legitimt at foretage en bisættelsesceremoni uden deres hjælp, hvis ceremonien tager udgangspunkt i det sted, oftest et Tempel, hvor vedkommende har lagt gravet sin myndighedspind ned.

Forberedende samtale

Tag ceremonantens pårørende til side i god tid og afklar med dem, hvad der er forventet af dem, under og efter bisættelsesceremonien.

Forløb

Begynd bisættelsesceremonien, når alle er samlet i Templet. Forklar bisættelsens betydning. Velsign ceremonanten. Lad de tilstedeværende sige deres afsked. Bed derefter alle om at forlade Templet, så ceremonanten kan blive kremeret. Hvis der virkelig mange, så kan ceremonien i stedet blive udført ved gravpladsen. Bisættelsesceremonien bliver afsluttet, når den afdøde er lagt i jorden.

Offgame Information

Senest opdateret: 21. september, 2022