Bisættelsesceremoni under Vartigan

Bisættelsesceremoni under Vartigan er en bisættelsesceremoni, der indebærer at tage værdigt afsked med en Vartigantro person og sikre vedkommende Dødsfreden gennem Tilhvilestedelse.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Bisættelsesceremoni under Vartigan kan blive udført af Vægtere eller andre medlemmer af Vartigantroens Præsteskab. Ceremonien bliver kun udført for afdøde Vartigantro personer.

Forudsætninger

Slægtsoverhovedet for den Veddslægt, som ønsker ceremonanten begravet, opsøger en Vægter og afholder en forberedende samtale, hvor de aftaler omstændighederne for bisættelsesceremonien. Selve ceremonien bliver holdt en måned senere. I mellemtiden sørger Vægteren for, at ceremonanten bliver kremeret, medmindre andet er aftalt.

Aftalen om ceremonien

Under den forberedende samtale bliver detaljerne for bisættelsesceremonien aftalt. Det involverer blandt andet tidspunktet for ceremonien, stedet for den, udformningen af den, samt hvilken Vægter som er ceremonimester. Under samtalen bliver der også aftalt, hvilke gæster som er velkomne til bisættelsesceremonien.

 • Forbehandling: Udgangspunktet er, at ceremonanten bliver brændt (kremeret), hvorefter asken bliver lagt i en urne. De pårørende kan vælge at give Vægteren en passende kompensation, eksempelvis 2 valgfri ingredienser, for at sørge for opbevaring af den afdødes krop indtil ceremonien. Alternativt kan de pårørende selv anskaffe tilstrækkeligt med salt til opbevaring af den afdøde, hvilket indebærer salt svarende til 1 sending salttønder.
 • Eventuel balsamering: Hvis slægten beder om det, kan Vægteren arrangere balsamering af ceremonanten. En overfladisk balsamering muliggør, at den afdøde bliver gjort i stand, hvorefter vedkommende bliver  placeret på et leje eksempelvis pyntet med blomster. Det giver en mere personlig mulighed for, at de pårørende kan tage en værdig afsked. Det er forventet, at de pårørende selv fremskaffer en mikstur af typen natteblanding, som er en forudsætning for at udføre en overfladisk balsamering. En dybdegående balsamering er en permanent behandling, der sikrer bedst mulige vilkår i rejsen til Dødsriget. Behandlingen forudsætter særlige specialister og sjældne miksturer, hvilket nærmest kun Storslægterne har adgang til.
 • Gravstedet: Udgangspunktet er, at ceremonanten bliver begravet i de ukendtes grav, hvilket forudsætter, at ceremonanten bliver kremeret. Asken bliver tømt fra urnen og ned i et dertil gravet hul. En anden mulighed er, at de pårørende sørger for en mindre mindesten (gravsten) til ceremonanten. I så fald vil urnen, med asken i, blive begravet i jorden. Det er også muligt at blive begravet i en gravhøj eller i sjældne tilfælde en krypt, hvis de pårørende har adgang til en. Begravelse i en krypt forudsætter dog at ceremonanten først gennemgår en dybdegående balsamering.
 • Ceremoniens udformning: Udgangspunktet er, at ceremonien starter i en bisættelsescirkel eller i et Tempel. I særlige tilfælde kan en slægt aftale med Vægteren, at ceremonien starter på et sted af personlig betydning eksempelvis i deres eget hjem. Fra det udvalgte sted bevæger Vægteren og ceremoniens deltagere sig til gravstedet. Det er som udgangspunkt en gravplads. Her bliver der taget afsked med ceremonanten, og indholdet af urnen bliver hældt i de ukendtes grav. Dernæst bliver ceremonantens Slægtssten lagt i jorden, og Tilhvilestedelsen bliver foretaget. Hvis der er en mindesten involveret, vil den blive medbragt og påsat graven ved samme lejlighed. At begrave nogen uden først at foretage en afbrænding er en mulighed, men det bliver generelt fravalgt i byer, da det indebærer større risiko for rotter og sygdom, samtidigt med at det er mere besværligt og pladskrævende. Det forudsætter derfor en passende kompensation, eksempelvis i form af 3 valgfri ingredienser til Vægteren, hvis der er ønske om at begrave ceremonanten i en by uden afbrænding eller kremering.
 • Ceremoniens udformning (ved en balsameret ceremonant): Udgangspunktet ved en overfladisk balsamering er, at familien foretager en personlig afsked, hvor ceremonanten ligger i slægtens hjem eller i et Tempel. Herefter vil den afdøde blive kremeret, og en urnenedsættelse danner ramme om en mere officiel bisættelsesceremoni, som beskrevet ovenfor.
 • Ceremoniens udformning (nordlig variant): Udgangspunktet ved slægter med stærke Torccelheimske rødder er, at de kan vælge at opsætte et aflukket ligbål og afholde ceremonien omkring det, hvorefter asken og Slægtsstenen bliver diskret indsamlet og begravet. Bemærk, at selve kremeringen eller ligbålet bliver set som noget meget privat indenfor Vartigantroen og foregår derfor altid afskærmet.
 • Eventuelle indslag: Hvis slægten sørger for det, kan der være tid til en mindre tale, som bliver afholdt af en af de pårørende. Alternativt kan der være et indslag med sang eller musik.

Særlige omstændigheder

Der er en række særlige omstændigheder, der kan gøre det kompliceret at aftale ceremonien.

 • Manglede slægtsoverhoved: I en situation, hvor det ikke er muligt at lave en aftale med slægtsoverhovedet, eksempelvis hvis ceremonanten er slægtsoverhovedet, kan slægten blive repræsenteret af mindst to slægtsmedlemmer, der bærer et af slægtens egne slægtsklenodier.
 • Manglede pårørende: I en situation, hvor omstændighederne gør det svært at få en aftale på plads med den tilknyttede Veddslægt, bliver bisættelsesceremonien foretaget uden deres hjælp. Det forudsætter, at ceremonien tager udgangspunkt i det sted, oftest et Tempel, hvor vedkommende har gravet sin myndighedspind ned.
 • Manglede Slægtssten: I en situation, hvor ceremonantens Slægtssten ikke er blevet returneret, er det kun muligt at erstatte den med et af slægtens egne Slægtsklenodier. Hvis slægten ikke har en af sine egne Slægtsklenodier, er der desværre ikke flere gode løsninger.
 • Manglende ceremonant: I en lidt speciel situation, hvor der er ønske om at begrave nogen, som ikke er til stede, fordi kroppen er væk, men hvor der er en stærk antagelse af, at vedkommende er død, er det stadigt muligt at udføre en ceremoni. I så fald kan en ejendel, som betød meget for den afdøde blive kremeret sammen med nogle tøjrester eller lignende for at skabe tilstrækkelig mængde af støv til urnen. Det er forventet, at der bliver bragt en passende offergave til Vartigan eksempelvis i form af en valgfri luksusret. Bemærk, at en manglende ceremonant og en manglende Slægtssten ikke er det samme.
 • Skinceremoni: I en yderst prekær situation, hvor en slægt har ønske om at begrave nogen, der ikke er død, er det muligt at forhandle med en Vægter om det. Situationen kan opstå, fordi en person ønsker at forsvinde og lægge sit gamle liv bag sig, eller fordi slægten ønsker det. Ceremonien bliver  gennemført som normalt med den undtagelse, at det er en anden krop end vedkommende, hvis navn bliver udtalt under ceremonien. Det er forventet, at der bliver bragt en passende offergave til Vartigan eksempelvis i form af en valgfri luksusret.
 • Hastesag: I en situation, hvor der er behov for, at en begravelse bliver foretaget hurtigt, er der en mulighed for at foretage ceremonien med markant kortere varsel, end den måned, som er udgangspunktet. Hvis en Vægter er villig til at hastebehandle ceremonien, indgår vedkommende en aftale med slægten, ud fra hvad der er muligt indenfor tidsrammen. Vægteren forventer en passende kompensation, eksempelvis i form af 5 valgfri ingredienser.

KONSULOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk konsulogi er det en udbredt tradition, at ceremoniens deltagere går til den lokale lokale kro efter bisættelsesceremonien. Ceremonantens slægt byder ofte på et krus drikkelse til alle, der ønsker at fremsige et værdigt minde om ceremonanten. Hvis en person siger noget, der er i modstrid med slægtens fortælling om ceremonantens liv, kan det komme til slagsmål.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023