Blodkravlere

Blodkravlere er fabelvæsner, der bliver beskrevet som lignede en stor flået, på størrelse med en knyttet hånd, hvis hud er så tynd at dens blodårer og indre organer er synlige.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Blodkravlere er ifølge myten hovedsageligt aktive om natten, hvor de lusker rundt på skovbunden. Hvis væsnet finder en person, der ligger og sover på jorden, kan det finde på at prøve at gøre det til sin vært. Det sker ved at blodkravleren hopper op på personens ansigt og forsøger at trænge ind ind gennem munden. Hvis en blodkravler først er kommet ind i en person tager den hurtigt kontrollen over vedkommende.

Indenfor Fladlandsk bæstologi er blodkravlere betegnet som mini, sjældne, nærlivsændrende og livsfarlige og uhumanoide.

Kategorisering af blodkravlere

Blodkravlere er kategoriseret som trin 4 fabelvæsner. Begrundelsen for kategoriseringen er som følger:

Størrelsesgrad: Blodkravlere er ifølge en beretning blevet sammenlignet med skruptudser i størrelse, og de bliver derfor kategoriseret som værende mini.

Væsentræk og type: Blodkravlere bliver beskrevet som værende en anden størrelse end et menneske, hvilket gør dem uhumanoide, og de bliver derfor kategoriseret som fabelvæsener.

Sjældenhedsgrad: Fortolkning af myterne fortæller, at Blodkravlere er blevet set i, eller omkring vildegne, der har terræn af typen skovland, særligt i Fellgromm.  Blodkravlere bliver beskrevet som værende svære at opspore, fordi de ofte gemmer sig inde i et menneske. De bliver derfor kategoriseret som værende sjældne.

Kraftgrad: Blodkravlere bliver beskrevet som værende i stand til at påvirke og suge næring ud af en vært, som de er kravlet ind i og samtidigt, fra afstand, at kunne gøre det samme med flere personer på samme tid. Det bliver vurderet til at svare til en trin fire effekt, og blodkravlere bliver derfor betegnet som nærlivsændrende.

Farlighedsgrad: Blodkravlere bliver beskrevet som værende nærlivsændrende. Det bliver vurderet, at de har kontrol over deres kræfter, og at deres intentioner er kaotiske. Basilisker bliver derfor vurderet som livsfarlige.

Trin: Blodkravlere bliver beskrevet som mini, sjældne, nærlivsændrende og livsfarlige. Ud fra  den højeste af deres kategoriseringer bliver blodkravlere betegnet som trin fire fabelvæsner.

Offgame Information

Senest opdateret: 18. februar, 2022