Blodmejser

Blodmejser er fabelvæsner, der bliver beskrevet som lignede en almindelig mejse, men ved nærmere eftersyn bærer dens øjne et dybt, rødligt skær.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Der har været adskillige observationer af blodmejser, men der er stadigt meget tvivl om, hvad der sker bag de blodrøde øjne.

Indenfor Fladlandsk bæstologi er blodmejser betegnet som mini, udbredte, småændrende, småsfarlige og uhumanoide.

Kategorisering af blodmejser

Blodmejser er kategoriseret som trin 2 fabelvæsner. Begrundelsen for kategoriseringen er som følger:

Størrelsesgrad: Blodmejser er ifølge en beretning blevet sammenlignet med skruptudser i størrelse, og de bliver derfor kategoriseret som værende mini.

Væsentræk og type: Blodmejser bliver beskrevet som værende en anden størrelse end et menneske, hvilket gør dem uhumanoide, og de bliver derfor kategoriseret som fabelvæsener.

Sjældenhedsgrad: Blodmejser er, uheldigvis, ikke svære at finde for personer i vildegnen Stenkronen, og de bliver derfor vurderet til at være udbredte. Der er dog den udfordring, at det kan være svært at kende forskel på en blodmejse og en almindelig mejse.

Kraftgrad: Blodmejser er ofte at finde, umiddelbart før nogen bliver grebet af blodrus og dræber andre. Men blodmejser er ikke direkte selv set gøre noget, så der er stor tvivl om, hvad sammenhængen er, selvom der tydeligvis er en. En teori er, at blodmejser kan forstærke følelser, hvilket bliver vurderet til at svare til en trin 2 effekt, og blodmejser bliver derfor betegnet som småændrende.

Farlighedsgrad: Blodmejser bliver beskrevet som værende småændrende. Det bliver vurderet, at de har kontrol over deres kræfter, og at de er bevidste om deres handlinger. Blodmejser bliver derfor vurderet som småfarlige.

Trin: Blodmejser bliver beskrevet som mini, udbredte, småændrende og småsfarlige. Ud fra den højeste af deres kategoriseringer bliver blodmejser betegnet som trin 2 fabelvæsner.

Illustrator: Clara T. Winding

Offgame Information

Senest opdateret: 7. januar, 2023