Bønner

Bønner er tekster, der indeholder hyldest af og ydmyg anmodning om velvilje fra entiteter.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen er en række af de mest anvendte bønner nedskrevet i Chronomicon.

Offgame Information

Senest opdateret: 22. december, 2021