Borgmestre

Borgmestre er en Herskabelig titel, der bliver båret af personer, som af en Jarl har fået ansvar for administrationen af en by, der minimum har størrelsen stad.

Borgmestre er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi bliver Borgmestre udpeget af en Jarl, der rejser til de stader, der er i det Len, vedkommende er tilknyttet. I nogle byer bestemmer Jarlen selv, hvem der bliver udnævnt til Borgmester, mens det i andre tilfælde sker gennem et valg. En Jarl kan vælge at udnævne mere end én Borgmester til samme, by, hvilket især er udbredt i Lensstader. Hvis Lensejeren er utilfreds med et valg af Borgmester, så sørger en Jarl selvfølgelig for at det bliver ændret, uanset hvordan den givne Borgmester var blevet valgt. Oftest vil Borgmestre gøre bedst i at tiltrække sig mindst muligt opmærksomhed fra en given Lensejer.

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Borgmestre betegnet som en verdslig titel.

Forudsætninger for at blive Borgmestre

Indenfor Fladlandsk Aristologi er det er en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren er EVEAtro, og har mindst én favorisering.
  • Bemærk, at der ikke er forudsætninger i form af certificering for at blive Borgmestre, ligesom at titlen ikke åbner for at tage certificering.
  • Ansøgeren er blevet udnævnt af en Jarl.

Certificeringsramme

Muligheder for at udnævne og ansætte andre

Indenfor Fladlandsk Aristologi kan en Borgmester udnævne følgende titler:

  • 1 Herskabsgemal som dermed drager fordel af en række privilegier.

Muligheder for forfremmelse

Indenfor Fladlandsk Aristologi kan en Borgmester opnå forfremmelser som Jarl, forudsat at vedkommende er Borgmester i en by, der er hovedsæde for en Baron, og der er en ledig position.

KONSULOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk konsulogi bliver Borgmestre i enkelte tilfælde omtalt med udtryk, der fortæller, hvad de er ansvarlige for, som eksempelvis “doms-Borgmester” eller lignende, men det bliver blandt finere Adelige anset som en uskik.

Offgame Information

Senest opdateret: 5. marts, 2024