Brakams Bolværk

Brakams Bolværk er et bolværk, der er kendt for at være en enorm forsvarsmur, som strækker sig igennem en stor del af Fladlandet.

KARTOLOGISK SKILDRING

Brakams Bolværk følger for det meste grænserne mellem Lenene, men strækker sig ret usædvanligt tværs gennem Alzark. Bolværket går dog altid langs Herredernes grænser. Bolværket forhindrer rejser igennem uden tilladelse.

STRATOLOGISK SKILDRING

Brakams Bolværk bliver kontrolleret af dem, der befinder sig på indersiden af den. Da bolværket strækker sig så langt, er magten over den splittet mellem de forskellige magthavere, hvis Len den løber gennem. Bolværket er bygget både højt og er blevet forstærket gennem en række forskellige metoder, så kun tunge belejringsmaskiner vil kunne gøre skade på det. Det mest anvendte strategi mod bolværket indebærer at skabe konflikt et andet sted i nærheden, så de tropper, der normalt forsvarer det, bliver spredt ud.

KONSULOGISK SKILDRING

Et rygte påstår, at udvidelsen af Brakams Bolværk, som gik tværs gennem Alzark nærmere end udenom var grundet gnidninger mellem daværende Regent Anastasia Vega og et medlem af Rechtsfeltslægten.

Oplevelsen af Brakams Bolværk

Stemningen ved bolværket er rolig. Da bolværket er langt og går gennem forskellige egne, vil det også være forskelligt, hvordan de enkelte dele af det ser ud. Hvad, der går igen, er dog vagter, der patruljerer ind- og udgangen gennem bolværkets mure. Der er ofte lyde af trin eller vagter, der tjekker de gennemrejsendes ejendele. En uro tegner sig i kroppen, når folk bliver bedt om at fremvise deres genstande og sige deres ærinde. Det er aldrig sjovt at blive tjekket – heller ikke selvom der intet er at skjule. Tankerne fylder lige før og lige efter, folk går igennem bolværket.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi blev Brakams Bolværk opført under Gnistens Inddæmning (450-400 FNFT), under et ukendt navn for at beskytte det der dengang var tilbage af Fladlandet. Under Håbets Støbeform (400-289 FNFT) blev bolværket udvidet og omdøbt til at hedde Brakams Bolværk. Bolværket fik sit navn efter den Fladlandske Regent, Kong Brakam af Folkaætten, der beordrede det udbygget og forstærket.

Offgame Information

Senest opdateret: 2. oktober, 2023