Brøndenes Vandvid

Brøndenes Vanvid er en epoke, under Den Mørke Tid, der var kendetegnet ved forfærdelig udbredelse af vanvid, samt tiltagende bølger af kætteri blandt befolkningen.

KRONOLOGISK SKILDRING

Brøndenes Vanvid varede fra år 850 FNFT, begyndende med ødelæggelsen af Folkahøj, og sluttende år 800 FNFT, da Ragnar af Folkaætten blev leder af Folkaætten.

Indenfor Fladlandsk kronologi er Brøndenes Vanvid betegnet som Fladlandsk Rigshistorie og anvender Ny Fladlandsk Tidsregning.

Fortællingen om Brøndenes Vanvid

Under Brøndenes Vanvid eskalerede desperationen blandt befolkningen. Hvor folk tidligere havde praktiseret hedenskab, begyndte mange nu i desperation at tilbede alskens uhyrligheder. Grusomme forfærdeligheder blev fremkaldt ved usigelige handlinger, og kætteriske kulte slog rødder i Vildfladlandet, som kvælende ukrudt. Det medførte adskillige konflikter og blodige slag mellem folk, der tidligere havde været frænder. Plager hærgede, og blandt de værste var et forfærdeligt vanvid, en form for sindssyge, der førte alskens rædsler med sig, og som spredte sig i form af forgiftet brøndvand. De vanvidsramte i kulte bragte sågar deres egne som ofre til titaner og daimoner. Mørket korrupterede menneskene med grufuld vildmagi og hæslige mutationer, som deformerede dem til umenneskeligheder, der hærgede og spredte rædsel. Nogle talte sågar om at de grufulde handlinger bragte frygten og opgivelsen tilbage  som under Titanvældet.

De, der stod imod

Trods det tyngende mørke opstod en række kulturslægter, som kæmpede imod kultenes hærgen, samtidig med at flere byer og fæstningsværker blev opført i epoken. De, der holdt fast i at tilbede Guddommene respektfuldt og værdigt, kunne fortsat finde håb og lys.

Forfærdelige vildegne og entiteter

Under epoken blev forfærdelige entiteter og de vildegne, de var forankrede, i opdaget. Det skræmte Vildfladlandets befolkning til yderligere forfald og fortabelse.

Et lys bliver tændt

Epoken sluttede, da Folkaættens leder døde. Det gav plads til, at det nye håb, Ragnar af Folkaætten, kunne træde frem, og han blev slægtsoverhoved, hvilket bragte store ændringer med sig. Ragnar valgte, i modsætning til sin forgænger, at møde Valravneætten med en udstrakt hånd og et ønske om samarbejde. Valravneættens ører fandt fornuft i budskabet om samarbejde mod mørket.

Kort over Fladlandets udformning under Brøndendes Vanvid (850-800 FNFT).
Kort over Fladlandets egne under Brøndendes Vanvid (850-800 FNFT).

Magthavere og territorier

Bronzeklanerne rådede over Tågebæltet og Sønderhaven, samt stadigt mindre dele af Hyldomsdraget, efterhånden som tørken drev folk væk. I starten af epoken samlede en række klaner i Hyldomsdraget sig om tilbedelse af Tvillingerne, og de blev derfor kaldt Hyldomsklanerne. De opnåede dominans blandt dem, der blev i Hyldomsdraget og rådede ved epokens afslutning over en betydelig del af området. De var en meget uorganiseret gruppering af klaner, der ikke havde meget andet til fælles end deres tro, hvilket dog var nok til at skabe en form for løst forbund med mindre intern konflikt end tidligere.

Folkaætten oplevede ingen territorieændringer. En udbredt teori går på, at de brugte deres kræfter på at stabilisere sig internt, og samtidig styrke samarbejdet med Valravneætten, sikkert ved at drage med dem på deres togter.

Hesteklanerne oplevede en del indre tumult i Højheden. Det kulminerede i, at Rytterætten udsprang af en af hesteklanerne og kæmpede sig til at være den dominerende magt i den østlige del af egnen, efter de havde underlagt sig flere andre af hesteklanerne i området.

Hornklanerne rådede over størstedelen af Nordskoven, men de mistede i løbet af epoken alt andet end det område, der senere blev kaldt Nordegnen til Saxingestammerne. Fra netop det område indgik en række hornklaner et forbund, og de drog derpå på togt sydpå mod vildklanerne. De indtog og etablerede sig som den dominerende magt, under navnet Nadaætten, først i Månedalen, og derfra bredte de sig ved brug af deres ekspertise i flodsejlads til også at kontrollere Syrendalen.

Saxingestammerne indtog mere af Nordskoven fra hornklanerne, svarende til det, der i Skrivende Stund hedder Romun og Nordskoven.

Valravneætten etablerede sig, gennem en række togter, som den dominerende magt over det nuværende Svartunil, antagelig med støtte fra Folkaætten. Der var nu i højere grad tale om en æt, der havde en hær, hvor det tidligere havde været omvendt.

Vildklanerne som levede i Månedalen, Svartunil og Syrendalen, blev enten opslugt eller fordrevet af kulturslægternes magt. Der var dog adskillige tilbage, og de havde fortsat kontrollen over Stormsletten og Vildskoven.

Kort over Fladlandets magthaveres territorier umiddelbart før Brøndendes Vanvid (850 FNFT).
Kort med udvikling af Fladlandets magthaveres territorier under Brøndendes Vanvid (850-800 FNFT).

Fremhævede Rigskriftkilder

Følgende Rigsskriftkilder er fremhævede som grundlag for epoken:

  • Myten om Brøndenes Vanvid beskriver forfærdelige hændelser. Myten om Brøndenes Vanvid står i den Hellige bog Chronomicon.

Epokens tilknytning

Brøndenes Vanvid indgår i Den Mørke Tid.

Brøndenes Vanvid har ikke tilknyttede begivenheder eller forløb.

Kronologisk diskussion

I de få dokumenter fra eftertiden, der beskrev den dystre epoke, blev der enkelte steder nævnt navne på nogle få slægter. Ud fra det mente kronologer at kunne fortælle noget om, hvilke slægter der måtte være opstået i perioden.

Historiske hovedpunkter

Kategori NavnNuværende navnEgnÅr
Attraktioner
Ukendt navnSagakatakomberneKHA850-800 FNFT
Stradamos (ruin)KHA850-800 FNFT
Byer
Ukendt navnMerkhiaraJAM850-800 FNFT
SturantSturantruinenSVA850-800 FNFT
OldsaxingheimZánaduMAR850-800 FNFT
Ukendt navnTornstadJAM850-800 FNFT
Ukendt navnNordstadNRL850-800 FNFT
GammelstadKhatalanKHA850-800 FNFT
Egne
Abyssalhavet850-800 FNFT
Frossahvælv850-800 FNFT
Melankoliderne850-800 FNFT
Tavshedskrybben850-800 FNFT
Ulvegabet850-800 FNFT
Glemslens Vidder850-800 FNFT
Ejendele
Rubingralen850-800 FNFT
Svartenpil850-800 FNFT
Fæstningsværker
GolathaJAM850-800 FNFT
MagnarosSYR850-800 FNFT
YxenhalNRL850-800 FNFT
GammelborgKhiburgKHA850-800 FNFT
Kulturfællesskaber
HyldomsklanerneJAM850-800 FNFT
NadaættenSYR850-800 FNFT
RytterættenSlægten RechtsfeltNRL850-800 FNFT
ValravneættenSlægten ValravnKHA850-800 FNFT
Landmærker
ØstmarskenJAM850-800 FNFT
KryossøenSYR850-800 FNFT
IskappenPartusgletsjerenNRL850-800 FNFT
Glemslens Vidder (ørken)KHA850-800 FNFT
Områdefortællinger
Gravhøjsbæltet850-800 FNFT
Bjørneburet850-800 FNFT
Sagnsteder
Bjørnesporet850-800 FNFT

Offgame Information

Senest opdateret: 25. oktober, 2023