Bydele

Bydele er steder, hvor en del af en by har dannet et så stærkt kulturelt fællesskab, at det står i kontrast til resten af byen.

KATEGORISERING AF BYDELE

Det er oftest i byer, der er kategoriseret som stader eller større, at der kan opstår bydele.

Kategorisering af bydele

Bydele bliver inddelt ud fra, om de har egen administration eller hovedsageligt er et kulturelt fællesskab.   Indenfor Fladlandsk kartologi er bydele inddelt i distrikter og kvarterer.

Offgame Information

Senest opdateret: 30. januar, 2022