Bydele

Bydele er steder, hvor en del af en by har dannet et så stærkt kulturelt fællesskab, at det står i kontrast til resten af byen.

KATEGORISERING AF BYDELE

Bydele bliver inddelt ud fra, om de har egen administration eller hovedsageligt er et kulturelt fællesskab.   Bydele er inddelt i distrikter og kvarterer.

Senest opdateret: 2. august, 2021