Caroline Liopantra

Caroline Liopantra er en nulevende personage, som er kendt for at være det nuværende slægtsoverhoved for Slægten Liopantra.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Carolines fulde navn er Caroline Cresenthia Liopantra. Cresenthia er et Heronavn.

Nævneværdige titler

Carolines fulde titel er Grev Caroline Liopantra, Baron af Firkløveret. Caroline er Greve, eftersom hun både er Baron og slægtsoverhoved for en Storslægt, der har Lensejerskab over mere end ét Len. Caroline er Baron, da hun er den nuværende Lensejer af Firkløveret.

KONSULOGISK SKILDRING

Caroline er kendt for at foretrække at tale med få personer ad gangen. Hun var af netop den grund skeptisk overfor at blive slægtsoverhoved for Liopantraslægten, da Leopold Augustos Liopantra døde, men accepterede ansvaret, da det stod i hans testamente. Carolines fornavn er usædvanligt for et medlem af Liopantraslægten, da det ikke er forankret i Khartaviansk kultur.

KRONOLOGISK SKILDRING

Caroline blev udlært på Advisørlinjen på Stradamos som Attaché. Caroline hed tidligere Vikhthora, men skiftede navn umiddelbart efter at have afsluttet oplæringen på Stradamos. I år 18 FNFT skænkede Caroline statuen Hengivenhed til Stradamos, som hyldest til Caroline Vega, der døde i 19 FNFT.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. september, 2023