Celestologi

Celestologi er en videnslære, der omhandler studiet af Guddomme og Religioner.

Celestologi er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Enkelte aktiviteter indenfor Celestologi forudsætter adgang til et Tempel. Celestologi inkluderer kun de udtryk, der udelukkende er tilknyttet Guddomme og Religion. De udtryk, der både kan have betydning i forhold til Guddomme og Religion, men også kan være relevant i forhold til entiteter og trosretninger generelt hører i stedet til under entologi.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Celestologi betegnet som en mystisk videnslære.

Celestologer

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver personer, som har certificering indenfor videnslæren kaldt Celestologer. Personer, der er udnævnt af et Akademi eller Kollegium til at undervise og forske indenfor Celestologi, har certificeringsgrad IV indenfor videnslæren og bliver kaldt Akademiske Celestologer.

Celestologielektorater

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Accadias Celestologielektorat, på Ypperstepræsternes nåde, øverste autoritet. Accadias Celestologielektorat bestemmer indholdet i Clericalis EVEA og EVEAtroens Ceremoniværk som er nogle af de vigtigste tekster indenfor arbejde, forskning og undervisning i Celestologi.

Celestopensum

Indenfor Fladlandsk Celestologi tager arbejde, undervisning og forskning udgangspunkt i det Celestopensum, som er udvalgt af Accadias Celestologielektorat. Celestopensummet danner desuden grundlag for certificering indenfor Celestologi.

Celestokoncepter

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver enkelte fænomener omtalt som Celestokoncepter, hvis de ikke passer ind i andre kategorier.

Offgame Information

Senest opdateret: 11. september, 2023