Celestologi

Celestologi er en videnslære, der omhandler studiet af Guddomme og Religioner.

Celestologi er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Celestologi inkluderer kun de udtryk, der udelukkende er tilknyttet Guddomme og Religion. De udtryk, der både kan have betydning i forhold til Guddomme og Religion, men også kan være relevant i forhold til entiteter og trosretninger generelt hører i stedet til under entologi. Personer, der har studeret Celestologi på både Akademi og Universitet, og som ansat af et Akademi eller Kollegium til at undervise eller forske indenfor videnslæren, bliver kaldt Celestologer.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Celestologi betegnet som en mystisk videnslære.

Celestologielektorater

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Accadias Celestologielektorat, med Ypperstepræsternes og Regentens tilladelse, øverste beslutningstagende instans. Arbejde, undervisning og forskning tager udgangspunkt i det Celestopensum, som Accadias Celestologielektorat har skrevet (eller udvalgt).

Offgame Information

Senest opdateret: 24. august, 2022