Ceremonicirkler

Ceremonicirkler er faciliteter, der består af afmærkede cirkler, hvori der kan blive udført Religiøse livsceremonier.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Ceremonicirkler bliver betegnet og omtalt ud fra den type livsceremonier, der bliver udført i dem: bisættelsescirkler, myndighedscirkler, navngivningscirkler, otiumscirkler eller vielsescirkler.

I Fladlandet består ceremonicirkler oftest af naturlige materialer, såsom træer, grene eller sten, der danner cirkler, men cirklerne kan også blot være tegnet op på jorden med kridt.

Indenfor EVEAtroen er det kutyme at vielsescirkler også bliver brugt til trolovelsesceremonier, hvis en enkelt ceremonicirkel er beskadiget.

Offgame Information

Senest opdateret: 8. september, 2023