Diger

Diger er landmærker, der består af volde af jord, sten og ler, som forhindrer et lavtliggende landområde i at blive oversvømmet af stormflod eller højvande.

KARTOLOGISK SKILDRING

Diger er formodentligt menneskeskabte.

Kendte eksempler

I Fladlandet er det mest kendte dige Bohringers Dige i Lenet Firkløveret.

Offgame Information

Senest opdateret: 30. januar, 2022