Diger

Diger er landmærker, der består af volde af jord, sten og ler, som forhindrer et lavtliggende landområde i at blive oversvømmet af stormflod eller højvande.

KARTOLOGISK SKILDRING

I Fladlandet er det mest kendte dige Bohringers Dige i Lenet Firkløveret.

Senest opdateret: 2. august, 2021