Dissektologi

Dissektologi er en videnslære, som omhandler studiet af den menneskelige krop, de livsmaterier den består af, de lidelser den kan blive ramt af, samt hvilke muligheder der er for behandling.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er dissektologi betegnet som en mystisk videnslære.

DISSEKTOLOGISK SKILDRING

De fleste aktiviteter indenfor dissektologi forudsætter adgang til et infirmeri eller et feltinfirmeri.

Helbredelse, helbredere og helbrederlaug

Indenfor Fladlandsk dissektologi bliver praksis, tilknyttet videnslæren, betragtet som en magiform, kaldet helbredelse. Personer, der praktiserer helbredelse, bliver kaldt helbredere. Helbredere er ofte medlemmer af et helbrederlaug.

Dissektologer

Indenfor Fladlandsk dissektologi bliver personer, der er ansat af et Akademi eller Kollegium til at undervise og forske indenfor videnslæren, kaldt dissektologer. Dissektologer har certificeringsgrad IV, indenfor dissektologi.

Dissektologielektorater

Indenfor Fladlandsk dissektologi er Kyrias Dissektologielektorat, på Ypperstepræsternes nåde, øverste autoritet. Kyrias Dissektologielektorat bestemmer indholdet i sektionen om dissektologi i Arcana Magica, som er den vigtigste tekst indenfor arbejde, forskning og undervisning i dissektologi.

Dissektopensum

Indenfor Fladlandsk dissektologi tager arbejde, undervisning og forskning udgangspunkt i det dissektopensum, som er udvalgt af Kyrias Dissektologielektorat. Dissektopensummet danner desuden grundlag for certificering indenfor dissektologi.

Dissektokoncepter

Indenfor Fladlandsk dissektologi bliver enkelte fænomener omtalt som dissektokoncepter.

Offgame Information

Senest opdateret: 22. december, 2022