Dissektologi

Dissektologi er en videnslære, som omhandler studiet af den menneskelige krop, de livsmaterier den består af, de lidelser den kan blive ramt af, samt hvilke muligheder der er for behandling.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er dissektologi betegnet som en mystisk videnslære.

DISSEKTOLOGISK SKILDRING

De fleste aktiviteter indenfor dissektologi forudsætter adgang til et infirmeri eller et feltinfirmeri.

Helbredere og miksturbehandlere

Indenfor Fladlandsk dissektologi er der to praksisser, som er tilknyttet videnslæren, kaldet helbredelse og miksturbehandling. Begge er betegnet som magiformer. Personer, der praktiserer helbredelse, bliver kaldt helbredere, mens de, der praktiserer miksturbehandling bliver kaldt miksturbehandlere. Helbredere er ofte medlemmer af et helbrederlaug. De miksturbehandlere, der er medlemmer af et helbrederlaug foretrækker at blive omtalt som miksturhelbredere.

Dissektologer

Indenfor Fladlandsk dissektologi bliver personer, som har certificering indenfor videnslæren kaldt dissektologer. Personer, der er udnævnt af et Akademi eller Kollegium til at undervise og forske indenfor dissektologi, har certificeringsgrad IV indenfor videnslæren og bliver kaldt Akademiske dissektologer.

Dissektologielektorater

Indenfor Fladlandsk dissektologi er Kyrias Dissektologielektorat, på Ypperstepræsternes nåde, øverste autoritet. Kyrias Dissektologielektorat bestemmer indholdet i sektionen om dissektologi i Arcana Magica, som er den vigtigste tekst indenfor arbejde, forskning og undervisning i dissektologi.

Dissektopensum

Indenfor Fladlandsk dissektologi tager arbejde, undervisning og forskning udgangspunkt i det dissektopensum, som er udvalgt af Kyrias Dissektologielektorat. Dissektopensummet danner desuden grundlag for certificering indenfor dissektologi.

Dissektokoncepter

Indenfor Fladlandsk dissektologi bliver enkelte fænomener omtalt som dissektokoncepter, hvis de ikke passer i andre kategorier.

Offgame Information

Senest opdateret: 30. oktober, 2023