Dissektologi

Dissektologi er en videnslære, som omhandler studiet af den menneskelige krop, de livsmaterier, den består af, de lidelser, den kan blive ramt af, samt hvilke muligheder der er for behandling.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er dissektologi betegnet som en mystisk videnslære.

DISSEKTOLOGISK SKILDRING

De fleste aktiviteter indenfor dissektologi forudsætter adgang til et infirmeri. Personer, der har studeret dissektologi på både Akademi og Universitet, og som ansat af et Akademi eller Kollegium til at undervise eller forske indenfor videnslæren, bliver kaldt dissektologer.

Indenfor Fladlandsk dissektologi er Kyrias Dissektologielektorat den myndighed, der bestemmer indholdet i sektionen om dissektologi i Arcana Magica, som er de vigtigste tekster indenfor forskning og undervisning i dissektologi.

Dissektologielektorater

Indenfor Fladlandsk dissektologi er Kyrias Dissektologielektorat, med Regentens tilladelse, øverste beslutningstagende instans. Arbejde, undervisning og forskning tager udgangspunkt i det dissektopensum, som Kyrias Dissektologielektorat har skrevet (eller udvalgt).

Offgame Information

Senest opdateret: 24. august, 2022