Dødsar

Dødsar er ar, der opstår på personer, som er blevet genoplivet med magi.

DISSEKTOLOGISK SKILDRING

Dødsarets placering og udformning hænger altid sammen med dødsårsagen. Et dødsar kan aldrig blive fjernet igen.

Indenfor Fladlandsk dissektologi har dødsar kulturvarianterne kætterdødsar, tragediedødsar og æresdødsar.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. august, 2022