Domsret

Domsret er et kulturprivilegie, der beskriver retten til at dømme i en given sag.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver domsret beskrevet i EVEAs Tempellov.

ADVOLOGISK SKILDRING

Domsret er især relevant, når der er mere end én lovgivning, som omtaler en given forseelse. Domsret handler også om, at der er situationer, hvor en dommer har ret til at overtage håndteringen af en igangværende sag fra den nuværende dommer.

Indenfor Fladlandsk advologi bliver domsret beskrevet i de relevante lovgivninger.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023