Droster

Droster er en Højadelig titel, der bliver båret af en person, som er direkte udnævnt af Regenten til at varetage Rigets formelle regnskab og lovdokumenter.

Droster er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er der kun én Drost og vedkommende er en del af Fladlandets Rigsråd. En Fladlandsk Drost kan forestå trin 4 Advisørprøver.

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Droster betegnet som en verdslig titel.

Forudsætninger for at blive Droster

Indenfor Fladlandsk Aristologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren har gennemført en trin 4 Advisørprøve, medmindre Regenten giver dispensation.
  • Ansøgeren er blevet udnævnt i forbindelse med et Tronvalg, eller senere af en Regent, for at udfylde en tom position.
  • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen.

Certificeringsramme

Muligheder for udnævnelser

  • 1 Lavadelig Kavaler som dermed drager fordel af en række privilegier i en måned.
  • 1 Lavadelig Myndling som dermed drager fordel af en række privilegier.

Kendte eksempler

Khalis Liopantra er kendt for at være Fladlandets nuværende Drost.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi var Fladlandets første Drost et medlem af Slægten Liopantra, der blev udnævnt til at indgå i Fladlandets Første Rigsråd i 289 FNFT (under Accalias Århundrede).

Offgame Information

Senest opdateret: 24. august, 2023