Edsmærker

Edsmærker er sminkemarkører for Guddommen Eurika, der tager form af gule tegn, som Eurikatro personer bærer malet i ansigtet.

Edsmærker er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Edsmærker er et symbol for personers Eurikatro, som bliver båret synligt, så de troende kan vise deres favorisering frem. Udgangspunktet er, at det er to lodrette streger, hvilket henviser til de to ruller i Sandhedsskriftets symbol. Der er dog mange, der vælger at udtrykke noget mere personligt med den gule maling.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Edsmærker betegnet som trosmarkører og et Helligt udtryk.

Religiøs anvendelse

Den særlige gule maling er lavet af ætsende syre, som kun er harmløs for Eurikatro personer, der efterlever deres ed til Eurika. Hvis de bryder Eurikakodexet, vil Eurika ikke længere beskytte dem, der bærer malingen, og syren vil derfor ætse deres ansigt. Edsmærkerne bliver båret fra, at personen har gennemgået en navngivningsceremoni under Eurika, og indtil vedkommende dør. Det er dog først efter myndighedsceremonien, at det kan have konsekvenser at anvende Edsmærker forkert.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. august, 2022