Edsmærker

Edsmærker er sminkemarkører for Guddommen Eurika, der tager form af gule tegn, malet med Edsmaling, som Eurikatro personer bærer malet i ansigtet.

Edsmærker er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Edsmærker er et symbol for personers Eurikatro, som bliver båret synligt, så de troende kan vise deres favorisering frem. Udgangspunktet er, at det er to lodrette streger, hvilket henviser til de to ruller i Sandhedsskriftets symbol. Der er dog mange, der vælger at udtrykke noget mere personligt med den gule Edsmaling. Eurikatro personer får udleveret Edsmaling og eventuel hjælp til at udtænke et design i et Tempel, mod en mindre donation til Præsteskabet.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Edsmærker betegnet som trosmarkører og et Helligt udtryk.

Religiøs anvendelse

Edsmærkerne bliver båret fra, at personen har gennemgået en navngivningsceremoni under Eurika, og indtil vedkommende dør. De fleste vasker dog Edsmalingen af, inden de går i seng, og påfører det ved starten af en ny dag.

Mystiske egenskaber

Edsmærker har en række mystiske egenskaber, der kun virker, når de bliver båret af en Eurikatro person. Det er først efter myndighedsceremonien, at det kan have konsekvenser at anvende Edsmærker forkert.

  • Den særlige gule Edsmaling er lavet af ætsende syre, som kun er harmløs for Eurikatro personer, der efterlever deres ed til Eurika. Hvis de bryder Eurikakodexet, vil Eurika ikke længere beskytte dem, der bærer malingen, og syren vil derfor ætse deres ansigt.
  • Hvis en Eurikatro person afgiver et løfte, svoret på Eurikakodexet, mens vedkommende berører sine Edsmærker, men ikke overholder det, kan vedkommende risikere, at Guddommen fratager bærerens sit Essensnavn.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023