Edsvorne

Edsvorne er en Herskabelig titel, der bliver båret af personer, som på hele deres slægts vegne har svoret en troskabsed til en Baron.

Edsvorne er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Titlen er kun gældende, så længe eden bliver opretholdt.

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Edsvorne betegnet som en verdslig titel.

Forudsætninger for at blive Edsvorne

Indenfor Fladlandsk Aristologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren er EVEAtro (og har mindst én favorisering).
  • Bemærk at der ikke er forudsætninger i form af certificering for at blive Edsvorne. Titlen åbner for at tage certificering ud fra nedenstående certificeringsramme.
  • Ansøgeren har en Fladlandsk Storslægts opbakning til at blive anerkendt som slægtsoverhoved for en kulturslægt, med status af Edsbannerslægt.
  • Ansøgeren er blevet udnævnt af en Baron eller Greve.

Certificeringsramme

Muligheder for at udnævne og ansætte andre

Indenfor Fladlandsk Aristologi kan en Edsvoren udnævne følgende titler:

  • 1 Herskabsgemal som dermed drager fordel af en række privilegier.

Muligheder for forfremmelser

Indenfor Fladlandsk Aristologi har en Edsvoren mulighed for forfremmelse til Æresvoren.

Kendte eksempler

Ana Ramovak er kendt for at være en af de nuværende slægtsoverhoveder med titlen Edsvoren.

Offgame Information

Senest opdateret: 5. marts, 2024