Effektsyn

Effektsyn er et kosmokoncept, der bliver brugt til at beskrive særlige situationer, hvor en kaster eller helbreder kan se alle effekter af samme type, som vedkommende er ved at påvirke modtageren med.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Effektsyn giver, udover at se effekterne, kasteren mulighed for tre andre handlinger:

  • Den første handling er, at kasteren, når vedkommende er ved at fjerne en effekt, kan vælge at fjerne lige så mange effekter af samme slags, som personen vil, så længe effekterne er på samme eller lavere trin end kasterens krafttrin.
  • Den anden handling er, at hvis kasteren er ved at kaste en effekt, hvor der er noget tilfældighed i, hvad den påvirker, som eksempelvis “modtagerens ene hånd”, kan kasteren vælge, hvilken hånd vedkommende påvirker.
  • Den tredje handling er, at kasteren kan vælge at afbryde og undlade at skabe/fjerne den effekt, vedkommende er igang med.

At opnå effektsyn

Der er tre typer af situationer, hvori kastere kan opnå effektsyn. Fælles for dem alle er, at kasteren skal være i nærheden af modtageren, når effekten indtræffer, for at opnå effektsyn.

Hvis kasteren anvender en helbrederevne på en modtager, vil vedkommende opnå effektsyn indenfor den effekttype, som helbrederevnen kan fjerne. Eksempelvis kan en årelader se alle effekter af typen forgiftninger.

Hvis kasteren anvender herbalik, esoterik eller thaumaturgi på en modtager, vil kasteren opnå effektsyn indenfor den type effekt, som vedkommende påvirker modtageren med. Eksempelvis vil kasteren, hvis vedkommende forsøger at påvirker en effekt af typen forgiftning, kunne se alle andre effekter af typen forgiftninger, som modtageren er påvirket af.

Alternativt effektsyn

Der er enkelte tilfælde, hvor en effekttype opfører sig så specielt, at det fungerer anderledes, hvis kasteren bruger effektsyn på dem. Det vil være beskrevet ved den enkelte type effekt, hvis det er tilfældet, samt hvad det har at sige.

Offgame Information

Senest opdateret: 18. august, 2022