Egnsprøver

Egnsprøver er prøver, der er udbredte blandt befolkningen i en given egn.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen er det en forudsætning at have gennemført en egnsprøve for at kunne udføre en myndighedsceremoni.

KONSULOGISK SKILDRING

Anerkendte Fladlandske egnsprøver bliver beskrevet sammen med den givne egn i Fladlandets Egnsværk.

Offgame Information

Senest opdateret: 13. september, 2023