Ekskommunikation

Ekskommunikation er en straf, hvor personer bliver udelukket fra et givent fællesskab og truet med konsekvenser, hvis de fremadrettet forsøger at kontakte fællesskabets medlemmer.

ADVOLOGISK SKILDRING

Ekskommunikation står i modsætning til bandlysning, hvor det fortsat er tilladt at kommunikere med personer, der befinder sig i området, eksempelvis via breve.

Offgame Information

Senest opdateret: 13. september, 2023