Eliksirbrygning

Eliksirbrygning er en magivariant til alkymi, der indebærer at lave magiske eliksirer ved at kombinere urter med skyggesten i et laboratorium.

ALKYKOLOGISK SKILDRING

Eliksirbrygning er risikabelt og kompliceret samt ofte uforudsigeligt og farligt. De personer, der forsøger at tøjle de magtfulde skyggesten og udløse deres kraftfulde potentiale, bliver kaldt eliksirbryggere, mens de, når de undersøger og forsøger at kopiere eliksirer, bliver kaldt laboranter. Eliksirbrygning er tilknyttet videnslæren alkylogi.

At praktisere eliksirbrygning

En eliksirbrygger har brug for træning. Det er en fordel, at eliksirbrygger derudover har modtaget oplæring som laborant, hvis vedkommende vil forsøge sig med identificere eller kopiere eliksirer, samt forsøge at skabe de farlige gaseliksirer.

Det vil være en fordel for eliksirbrygger, hvis vedkommende er skriftkyndig, så personen kan skrive etiketter på flasker med eliksirer i.

For at kunne praktisere eliksirbrygning har en eliksirbrygger brug for at have adgang til urter, som personen eventuelt selv kan anskaffe, hvis vedkommende er en dygtig urtesamler.

Eliksirbryggeren vil også have brug for skyggesten, som vedkommende kan lave, hvis personen er en kompetent udvinder. Alternativt kan vedkommende købe sine komponenter.

Sidst, men ikke mindst, har eliksirbryggeren brug for et laboratorium til at arbejde i. For at lave en eliksir er det vigtigt, at eliksirbrygger har fundet et timeglas, en kedel med trefod og varmekilde frem på forhånd.

Det kan være en fordel at have alskens andre dimser og sager, så som reagensglas, skeer, glasrør og holdestativer med i en eliksirbryggers laboratorieudstyr, da de kan blive brugt til måske at forbedre smagen, lugten og konsistensen af en eliksir.

Hvordan bliver en eliksir lavet

Når eliksirbryggeren laver eliksirbrygning, starter vedkommende med at forberede sine remedier i vedkommendes laboratorium og sikre sig, at personen har alt det fornødne udstyr parat.

Eliksirbryggeren kan med fordel rense sine redskaber først, da vedkommende derved sikrer sig, at kun de komponenter, som personen har planlagt, kommer i nærmere end rester af tidligere forsøg, der kan risikere at påvirke eliksirens effekt. Eliksirbryggeren har brug for en skyggesten og to urter.

Eliksirbryggeren krafttrin

Det er vigtigt at huske, at jo mere kraftfulde urter er, jo stærkere vil effekten af den eliksir, eliksirbryggeren brygger, blive. Eliksirbryggeren krafttrin er et udtryk for, hvor højt trin den effekt, vedkommende kan skabe, kan blive. Eliksirbryggeren kan dog ikke bestemme, hvilken effekt eliksiren får, kun hvor stærk den bliver. Eliksirens styrke bliver målt i trin.

Sørg for at knuse skyggestenen og de to urter hver for sig, eksempelvis med en morter. Derefter sammenkoger eliksirbryggeren alle ingredienserne. Til sidst nedkoger eliksirbryggeren det hele ved at koge en del af væsken fra, så eliksiren bliver stærk og koncentreret.

Avanceret eliksirbrygning

Her kommer en introduktion til, hvordan eliksirbryggeren kan lave mere avanceret alkymi. Eliksirbryggeren bør først forsøge sig med med avanceret alkymi, når vedkommende er en erfaren eliksirbrygger og laborant.

Identifikation af en eliksirs effekt

Hvis alkymisten er en erfaren laborant, kan vedkommende forsøge at identificere en eliksirs effekt gennem et forsøg. Det er meget vigtigt, at vedkommende ikke smager på eliksiren under forsøget, da det vil aktivere effekten.

Hvis alkymisten er en ekspert eliksirbrygger og laborant, så kan vedkommende forsøge at duplikere en eliksir, personen allerede er i besiddelse af. Det er en kompliceret proces, og hvis det lykkes, vil det være mange timers hårdt arbejde værd.

Duplikation af en eliksirs effekt

For at en alkymist kan duplikere en eliksir, har vedkommende brug for en skyggesten og to urter, hvis gennemsnitlige styrke, svarer til trinnet på den eliksir, personen ønsker at duplikere. Med denne metode kan en eliksir fungere som en slags opskrift til at styre, hvilken effekt vedkommende skaber. Af denne grund forsøger mange alkymister ofte at lave sig en samling med en af hver slags eliksirer, så de har noget at duplikere ud fra.

Fremstilling af gaseliksirer

En særligt avanceret type eliksirer er gaseleksirer, hvor indholdet er i gasform, nærmere end flydende. Det har den fordel, at en gaseliksir kan påvirke en person ved at trænge ind gennem huden, hvilket muliggør at påvirke en ufrivillig modtager. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det kan være ulovligt at påvirke en ufrivillig modtager.

Hvis alkymisten er en ekspert eliksirbrygger og laborant, kan vedkommende forsøge at lave en eliksir, personen allerede er i besiddelse af om til en gaseliksir. Det er en kompliceret proces, og hvis det lykkes, vil det være mange timers hårdt arbejde værd. Fremstillingen af en gaseliksir foregår ved at opkoge en allerede eksisterende eliksir sammen med salpetersten.

Offgame Information

Senest opdateret: 15. marts, 2022