Eliksirspejling

Eliksirspejling er en magivariant af alkymi, der indebærer at brygge eliksirer baseret på en spejling af indholdet af en eliksir, som allerede er i alkymistens beholdning.

ALKYLOGISK SKILDRING

En person, der er trænet som eliksirspejler kan i et laboratorium forsøge at spejle en eliksir, vedkommende allerede er i besiddelse af, og derved fremstille en eliksir magen til. Mange alkymister forsøger ofte at lave sig en samling med en af hver slags eliksirer, da det er det tætteste på en opskrift på eliksirer, det er muligt at lave. Selve prøven fra den spejlede eliksir kan blive foretaget på flere måder, og den mest udbredte er tilkobling gennem en slange. Der har dog været flere, der har haft success med blot at lade en snor løbe mellem indholdet af de to eliksirer, især ved trin 1 eliksirer. Det kan også virke at åbne eliksiren og samle lidt af dens dampe i en flaske eller dyppe en knivspids af eliksirens indhold forsigtigt ned i en anden flaske. Effekten bliver derefter forsøgt overført til en ny eliksir, der endnu ikke er brygget færdig. Bemærk, at det ikke er muligt at overføre en effekt til en færdigbrygget eliksir. Derudover er det en forudsætning at krafttrin for den spejlede effekt og krafttrin for den eliksir, som effekten bliver forsøgt spejlet til passer sammen. Hvis de ikke passer sammen, slår eliksirspejlingen fejl, og eliksirspejleren bliver i stedet selv ramt af effekten. At fremstille eliksirer baseret på spejling med højere krafttrin forudsætter yderligere træning. For en øvet eliksirspejler er det muligt at lave op til og med trin 2 eliksirer. For ekspert-eliksirspejler er det muligt at lave op til og med trin 3 eliksirer.

Eliksirspejling

Spejlet effektEliksirEliksirspejlerØvet eliksirspejlerEkspert-eliksirspejler
Krafttrin 1Succesfuld spejlingSuccesfuld spejlingSuccesfuld spejling
Krafttrin 1Krafttrin 2RISIKO!RISIKO!RISIKO!
Krafttrin 3RISIKO!RISIKO!RISIKO!
Krafttrin 1RISIKO!RISIKO!RISIKO!
Krafttrin 2Krafttrin 2RISIKO!Succesfuld spejlingSuccesfuld spejling
Krafttrin 3RISIKO!RISIKO!RISIKO!
Krafttrin 1RISIKO!RISIKO!RISIKO!
Krafttrin 3Krafttrin 2RISIKO!RISIKO!RISIKO!
Krafttrin 3RISIKO!RISIKO!Succesfuld spejling

Offgame Information

Senest opdateret: 27. december, 2022