Entologi

Entologi er en videnslære, der omhandler studiet af entiteter og tro.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er entologi betegnet som en mystisk videnslære.

ENTOLOGISK SKILDRING

De fleste aktiviteter indenfor entologi forudsætter adgang til skriftkilder om entiteter eller eventuelt adgang til en vildegn. Entologi indebærer studiet af entiteter, samt tilknyttede myter og tilbedelse. Entologi beskæftiger sig med studiet af daimoner og titaner, mens studiet af de mere kraftfulde Guddommene og magtfulde Religioner falder under videnslæren Celestologi.

Entologer

Indenfor Fladlandsk entologi bliver personer, der er ansat af et Akademi eller Kollegium til at undervise og forske indenfor videnslæren, kaldt entologer. Entologer har certificeringsgrad IV, indenfor entologi.

Entologielektorater

Indenfor Fladlandsk entologi er Izubrahes Entologielektorat, på Ypperstepræsternes nåde, øverste myndighed. Izubrahes Entologielektorat bestemmer indholdet i sektionen om entologi i Arcana Magica og i Fladlandets Entiarium som er de vigtigste tekster indenfor arbejde, forskning og undervisning i entologi.

Entopensum og entiarier

Indenfor Fladlandsk entologi tager arbejde, undervisning og forskning udgangspunkt i det entopensum, som er udvalgt af  Izubrahes Entologielektorat. Entopensummet danner desuden grundlag for certificering indenfor entologi. Tekster af typen entiarier omhandler entiteter.

Entokoncepter

Indenfor Fladlandsk entologi bliver enkelte fænomener omtalt som entokoncepter.

Offgame Information

Senest opdateret: 22. december, 2022