Entologi

Entologi er en videnslære, der omhandler studiet af entiteter og tro.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er entologi betegnet som en mystisk videnslære.

ENTOLOGISK SKILDRING

Entologi indebærer studiet af entiteter, samt tilknyttede myter og tilbedelse. Entologi beskæftiger sig med studiet af daimoner og titaner, mens studiet af de mere kraftfulde Guddommene og magtfulde Religioner falder under videnslæren Celestologi. De fleste aktiviteter indenfor entologi forudsætter adgang til skriftkilder om entiteter eller eventuelt adgang til en vildegn. Entologi omhandler desuden forståelse af forbindelsen mellem entiteter og mennesker gennem orakeltegn, samt de magiformer det muliggør.

Forkyndere og mystikere

Indenfor Fladlandsk entologi er der to praksisser, som er tilknyttet videnslæren, kaldet forkyndelse og mysticisme. Kun mysticisme er betegnet som magiform. Personer, der praktiserer forkyndelse, bliver kaldt forkyndere, mens personer, der praktiserer mysticisme, bliver kaldt mystikere. Det er udbredt, at folk både er forkyndere og mystikere, men ikke altid tilfældet.

Entologer

Indenfor Fladlandsk entologi bliver personer, som har certificering indenfor videnslæren kaldt entologer. Personer, der er udnævnt af et Akademi eller Kollegium til at undervise og forske indenfor entologi, har certificeringsgrad IV indenfor videnslæren og bliver kaldt Akademiske entologer.

Entologielektorater

Indenfor Fladlandsk entologi er Izubrahes Entologielektorat, på Ypperstepræsternes nåde, øverste myndighed. Izubrahes Entologielektorat bestemmer indholdet i sektionen om entologi i Arcana Magica samt Fladlandets Entiarium som er de vigtigste tekster indenfor arbejde, forskning og undervisning i entologi.

Entopensum og entiarier

Indenfor Fladlandsk entologi tager arbejde, undervisning og forskning udgangspunkt i det entopensum, som er udvalgt af  Izubrahes Entologielektorat. Entopensummet danner desuden grundlag for certificering indenfor entologi. Tekster af typen entiarier omhandler entiteter.

Entokoncepter

Indenfor Fladlandsk entologi bliver enkelte fænomener omtalt som entokoncepter, hvis de ikke passer i andre kategorier.

Offgame Information

Senest opdateret: 30. oktober, 2023