Entopensum

Entopensum er et pensum, der danner grundlag for arbejde, forskning, oplæring og særligt certificering indenfor entologi.

ENTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk entologi har Izubrahes Entologielektorat udvalgt et entopensum og inddelt det i certificeringsgrader.

Artikler tilknyttet certificeringsgrad ITilknyttede temaer
Arcana Magica (sektion om entologi):
Afdyrkelser
Bønner
Daimoner
Dominatorer
Domæner
Entiarier
Entiteter
Entitetsbetegnelser
Entologer
Entologi
Entopensum
Favoriseringer
Forkyndelse
Forkyndere
Gammeltro (personer)
Gammeltroen
Goder
Livsranker
Myster
Mystifakser
Omstrejfere
Overtro
Tilbedere
Titaner
Titanyngel
Trosfunktioner
Troshandlinger
Trosidentiteter
Trosmarkører
Trosretninger
Trossymboler

Fladlandets Bæstiarium:
*Daimoner
*Titaner
* (alle artikler indenfor kategorien).
Entologisk teori: afdyrkelser, entiarier, entologer, entologi, entopensum, mystifakser, trosretninger.

Entiteter: entiteter, daimoner, *daimoner, dominatorer, domæner, entitetsbetegnelser. omstrejfere, titaner, *titaner, titanyngel.

Forkyndelse og tilbedelse: bønner, favoriseringer, forkyndelse, forkyndere, overtro, tilbedere.

Gammeltroen: gammeltroen, goder, gammeltro (personer), livsranker, myster.

 * (alle artikler i kategorien).

Artikler tilknyttet certificeringsgrad IITilknyttede temaer
Arcana Magica (sektion om entologi):
Begravelser
Begravelsesceremonier
Besværgelser
Bisættelser
Bisættelsesceremonier
Bisættelsescirkler
Ceremonicirkler
Entokoncepter
Entologielektorater
Esoterik
Esoterikere
Foki
Formularer
Evokation
Evokatorer
Glyffer
Gravhøje
Gravmæler
Gravpladser
Gribefagter
Izubrahes Entologielektorat
Kampfagter
Kastefagter
Krypter
Kvælefagter
Limininalsfæren
Livsceremonier
Myndighedsceremonier
Myndighedscirkler
Mysticisme
Mystikere
Mystomenter
Navngivninger
Navngivningscirkler
Navngivningsceremonier
Offerborde
Offergaver
Offerlunde
Otium
Otiumsceremonier
Otiumscirkler
Riter
Ritualcirkler
Ritualer
Ritualrum
Mysticisme
Nexi
Orakelpagter
Orakeltegn
Smertefagter
Trolovelser
Trolovelsesceremonier
Trolovelsescirkler
Trosfunktioner
Troshandlinger
Trosidentiteter
Trosmarkører
Trosnavne
Trossteder
Trossymboler
Vielser
Vielsesceremonier
Entologisk teori: entokoncepter, Entologielektorater, Izubrahes Entologielektorat, trosfunktioner, trosidentiteter, trosmarkører, trosnavne, trossymboler.

Ceremonier: begravelser, begravelsesceremonier, bisættelser, bisættelsesceremonier, livsceremonier, myndighedsceremonier, navngivninger, navngivningsceremonier, otium, otiumsceremonier, trolovelser, trolovelsesceremonier, vielser, vielsesceremonier.

Mysticisme: mysticisme, mystikere.

Esoterik: besværgelser, glyffer, limininalsfæren, nexi, esoterik, esoterikere, foki, formularer, ritualrum, riter, ritualcirkler, ritualer.

Evokation: evokation, evokatorer, gribefagter, kampfagter, kastefagter, kvælefagter, smertefagter.

Orakeltegn: orakelpagter, orakeltegn.

Trossteder og udstyr: gravhøje, gravmæler, gravpladser, krypter, mystomenter, offerborde, offergaver, offerlunde.
Artikler tilknyttet certificeringsgrad IIITilknyttede temaer
Arcana Magica (sektion om entologi):
Entitetsvejning
Konvertering
Ritualbehandlinger
Thaumaturger
Thaumaturgi
Trosbetegnelser
Trosfællesskaber
Trosvarianter
Entologisk teori: entitetsvejning, konvertering, trosbetegnelser, trosfællesskaber, troshandlinger, trosvarianter.

Thaumaturgi: ritualbehandlinger, thaumaturger, thaumaturgi.Entologi samlet oversigt

Følgende er en samlet oversigt over alt materiale tilknyttet det Fladlandske entopensum.

Arcana Magica

  • Sektionen om entologi.

Fladlandets Entiarium

  • Hele værket.

Offgame Information

Senest opdateret: 21. marts, 2024