Epoker

Epoker er perioder, som er defineret ud fra historiske tematiseringer.

KRONOLOGISK SKILDRING

Perioder er oftest afgrænset af et forløb eller en begivenhed, som start og afslutning. Perioder bliver brugt som et redskab til at inddele tidslinjer, eller andre perioder, i mindre dele.

Indenfor Fladlandsk kronologi er perioder, der er betegnet som Fladlandsk Rigshistorie, en del af Fladlandets Tidslinje.

Kategorisering af perioder

Indenfor Fladlandsk kronologi er perioder inddelt i epoker, tidsaldre og æraer.

Offgame Information

Senest opdateret: 30. januar, 2022