Erkendelsens E

Erkendelsens E er et Celestokoncept i form af et symbolsk, kapitalt E med tilspidsede ender.

Erkendelsens E er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Erkendelsens E er det primære symbol for Guddommen Eurika.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Erkendelsens E betegnet som et Religiøst udtryk.

Symbolets betydning

Erkendelsens E henviser til, at alle bør have mulighed for at lære at læse og selv bestemme, om de har lyst til det eller ej. Gennem skriften er det lettere at forstå sin og andres skæbne, samt at kunne tilegne sig viden og videregive det i form af nedskrivning. Symbolet henviser til, at Eurika spreder ordet til alle, men at der er en indlejret risiko for at andre “stikker sig” på sandheden, der ikke altid er lige behagelig at møde.

Symbolets varianter

Erkendelsens E bliver blandt andet set i form af en række orakeltegn, som symboliserer Guddomspagten med Eurika.

Illustrator: Freya Éowyn K. Chapman
  • Erkendelsens E, fuldstikkende, med tallet “I” ved siden af, er et trin 5 orakeltegn, der bliver båret af Ypperstepræster, som favoriserer Eurika, også kaldet Ærkelektorer.
Illustrator: Freya Éowyn K. Chapman
  • Erkendelsens E, fuldstikkende, med samskrivning af tallet “XXI” ved siden af, er et trin 4 orakeltegn, der bliver båret af Højpræster, som favoriserer Eurika, også kaldet Højlektorer.
Illustrator: Freya Éowyn K. Chapman
  • Erkendelsens E, fuldstikkende, er et trin 3 orakeltegn, der bliver båret af Præster, som favoriserer Eurika, også kaldet Lektorer, samt af Reservehøjpræster, der favoriserer Eurika, også kaldt for Reservehøjlektorer. Reservehøjlektorer bærer oftest et orakeltegn, der svarer til, hvad en Lektor bærer, men i tilfælde hvor der ikke er tilstedeværelse af en Højlektor, kan de midlertidigt opnå et orakeltegn tilsvarende, hvad en Højlektor bærer.
Illustrator: Freya Éowyn K. Chapman
  • Erkendelsens E, halvstikkende, er et trin 2 orakeltegn, der bliver båret af Præstelærlinge af anden grad, som favoriserer Eurika, også kaldet Lektorlærlinge af anden grad.
Illustrator: Freya Éowyn K. Chapman
  • Erkendelsens E, ustikkende, er et trin 1 orakeltegn, der bliver båret af Præstelærlinge af første grad, som favoriserer Eurika, også kaldet Lektorlærlinge af første grad.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. august, 2022