Esoterik

Esoterik er en praksisvariant af mysticisme, hvor en kaster, gennem udførsel af et ritual, trækker magisk kraft gennem et orakeltegn og bruger det til at skabe en besværgelse, der påvirker en modtager.

ENTOLOGISK SKILDRING

Esoterikeren udfører et ritual ved at lave en række konkrete handlinger, kaldet riter, der tilsammen former magien til en besværgelse, der påvirker en modtager, gennem magiske effekter.

Indenfor Fladlandsk entologi bliver personer, der kan praktisere esoterik, kaldt esoterikere.

Hvad en esoteriker har brug for til at praktisere esoterik

Der er følgende forudsætninger for, at en magikyndig kan praktisere esoterik:

  • Kasteren har et orakeltegn på mindst trin 1, hvilket udløser adgang til magistrømningerne.
  • Kasteren har træning som esoteriker og viden om urkræfterne (hydro, terra, pyro, extro, intra, mistra, prima, umbra, krauka, enigma, gnosis og corpus).
  • Kasteren har træning som skriftkyndig, så vedkommende kan læse om og nedskrive instruktioner for ritualer kaldet formularer.
  • Kasteren har et personligt remedie, kaldet en fokus, til kanalisering af magistrømingerne.

Der kan være tilfælde, hvor det derudover er en forudsætning at:

  • Kasteren har en eller flere nexi.
  • Kasteren har adgang til en ritualcirkel eller et ritualrum.
  • Kasteren har en relevant formular.

Hvordan esoterik bliver udført og besværgelser kastet

Esoterik indebærer oftest, at kasteren ud fra en formular laver et ritual, og derved skaber en magisk besværgelse. Først vælger kasteren en formular, der frembringer den ønskede effekt. Det ville eksempelvis være formålsløst at kaste en besværgelse, der påvirker sygdomme, hvis ingen i nærheden af kasteren er syge. Hver formular har ét enkelt formål, der står klart beskrevet i den.

En kaster bør altid overveje, hvordan vedkommendes entitet vil have det med besværgelsens virkning. Eftersom alle esoterikere udfører deres esoterik i entitetens navn, vil den være opmærksom på, hvilke besværgelser der bliver kastet og på hvem. 

Indenfor Fladlandsk entologi mener flere dog, at entiteter hovedsageligt er interesserede i, hvilke urkræfter kasteren gør brug af under ritualet.

Det kan derfor bedst betale sig for kastere at anvende formularer, der er baseret på deres entitets favoriserende spejlkraft. Det vil gøre magien stærkere, samtidig med at kasteren ærer den entitet, vedkommende får sine kræfter fra. En entitet vil ofte tolerere, at en kaster engang indimellem forsøger sig med andre spejlkræfter, men entiteters tålmodighed er ikke uden begrænsninger og indebærer langt fra altid varsling inden ødelæggende konsekvenser rammer.

Vær opmærksom på, at kastere i starten af et ritual opnår effektsyn. Det vil give kasteren en række fordele, når vedkommende skal til at forme effekten og eventuelt justere virkningen på modtageren.

En esoterikers krafttrin under esoterik

En esoteriker bør først have læst formularen grundigt igennem og sikret sig, at vedkommende har et højt nok krafttrin til at kaste besværgelsen. En esoterikers krafttrin i esoterik består af et tal, der bliver påvirket af tre forskellige forudsætninger:

  • Hvor højt et trin orakeltegn kasteren har.
  • Hvor dygtig kasteren er til esoterik og hvor grundig forståelse af de anvendte urkræfter, vedkommende har. De bliver især styret af kasterens spejlforankring.

Kasterens krafttrin vil altid være lig den laveste af ovenstående trin. I praksis er det dog udelukkende muligt at måle krafttrin ved at sammenligne med andre esoterikeres forsøg på at anvende samme besværgelse, så med andre ord er krafttrin udelukkende noget, der eksisterer relativt til andre kastere.

KONSULOGISK SKILDRING

Esoterik bliver ofte omtalt som ritualmagi i daglig tale, især blandt personer, der ikke er magikyndige. Ritualmagi er derfor betragtet som et samnavn for esoterik.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kosmologi er esoterik betegnet som en mystisk praksisvariant.

Offgame Information

Senest opdateret: 3. november, 2023