Essensnavne

Essensnavne er navnemarkører, som Eurikatro personer får efter at have gennemført deres navngivningsceremoni under Guddommen Eurika.

Essensnavne er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Hvis en person ikke er myndig, når vedkommende gennemfører sin Navngivningsceremoni under Eurika, får personen det midlertidige navn “Esse” i stedet for det endelige Essensnavn. Essensnavnet er symboliseret ved et “dobbelt E”, der har både et tegn og et håndtegn, som bliver anvendt i relevante sammenhænge, som eksempelvis ceremonier. Bemærk, at Eurika først lade det endelige Essensnavn for en given Eurikatro person blive åbenbaret, når vedkommende er klar. Mange Eurikatro personer, der er myndige, hedder derfor stadig Esse som Essensnavn, indtil Eurika har vurderet, at de er klar.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Essensnavne betegnet som et trosnavn og et Helligt udtryk.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023