Eurika

Eurika er en Guddom, der er dominator af Fladlandet, en del af EVEA, og som er kendt for at stå for skæbne og åbenhed.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Eurika betegnet som dominator.

Om Guddommen

Eurika er ifølge myten en Guddom, der bringer viden, nysgerrighed og skæbneforståelse til de, som tilbeder dem. Myter fortæller, at Eurika var den af de fire Guddomme, der lærte Rigets befolkning at læse, nedskrive viden, samt bragte etik og moral med sig til folket.

Myten fortæller, at Eurika skabte sproget og de moralkodexer, der ligger til grund for en række andre kodexer, der stadig er i brug. Sammen med Archimedes skabte de det første Fladlandske bibliotek, kaldet Det Store Bibliotek.

En teori beskriver, at Eurika bestemmer, hvor kraftig flammer blæser op, og at det med deres vilje er muligt at skabe ild der, hvor de ønsker det. Deres tilstedeværelse skulle være særlig stærk om foråret, hvor solen igen vender tilbage, hvor livet spirer op og afslører den sande verden.

Guddommens symboler

Eurikas primære symbol er Erkendelsens E. Guddommen derudover følgende symboler tilknyttet: Sandhedsskriftet og Skæbnesaksen.

Guddommens fremtoning

Guddommes fremtoning er ikke mulig at fatte for mennesker, medmindre det er i form af en Avatar. Eurika har ifølge myterne haft én enkelt Avatar, og da den blev beskrevet med neutraline kønsmarkører, bliver Eurika ofte beskrevet som neutralin, selvom Guddomme normalt ikke har en kønsidentitet.

Guddommens tilbedere og forkyndere

Eurika er central i favoriseringen Eurikatroen, som indgår i Religionen EVEAtroen. Personer, der favoriserer Eurika, bliver kaldt Eurikatro. Adfærd, der bliver betragtet som mørkeretning blandt favoriserende af Eurika, bliver kaldt mørk Eurikatro. Eurika er derudover en del af Tvillingerne og indgår dermed også i favoriseringen Tvillingetroen. Adfærd, der bliver betragtet som mørkeretning blandt favoriserende af Tvillingetroen, bliver kaldt mørk Tvillingetro.

Forkyndere af Eurikatroen bærer som udgangspunkt titlen Præst og bliver omtalt med titelvarianten Lektor. I praksis inkluderer forkyndere også Lektorlærlinge af første grad, Lektorlærlinge af anden grad, Højlektorer og Ærkelektorer, da det er titelvarianter til hver af titlerne indenfor EVEAtroens Præsteskab. Vær opmærksom på, at Lectorer, i modsætning til Lektorer, forkynder Archimedes. Derudover forkynder Lecktorer Tvillingerne ligeligt.

Guddommens relationer

Eurika bliver vurderet som havende gode relationer til Extazia og Vartigan. Eurika har en lidt mere kompliceret relation til Archimedes.

Guddommens orakelvogtere

Extazia kan ifølge myterne være repræsenteret af orakelvogteren Ginón.

Kategorisering af Eurika

Eurika bliver kategoriseret som en trin 6 Guddom. Begrundelsen for kategoriseringen er som følger:

  • Orakeltegn: Der er observationer af orakeltegn for Eurika op til trin 5.
  • Tilstedeværelse: Eurika tilstedeværelse er blevet observeret indenfor Fladlandet. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en storegn.
  • Indflydelse: Eurikas indflydelse er blevet observeret indenfor Fladlandet. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en storegn.
  • Rækkevidde: Eurikas rækkevidde bliver ud fra tilstedeværelse og indflydelse beregnet til at strække sig ud over Fladlandets ydre grænser og et ukendt stykke ind i de nærliggende vildegne. Derfor bliver deres rækkevidde kategoriseret som dækkende en kæmpeegn.
  • Trin: Eurika bliver ud fra orakeltegn og rækkevidde beregnet til at være en trin 6 Guddom.
  • Type: Eurika bliver beskrevet uden fysisk form, men allestedsnærværende. De bliver derfor kategoriseret som en Guddom.
  • Variant: Eurika er sammen med tre andre Guddomme (EVEA) de mest magtfulde entiteter i Fladlandet og bliver derfor kategoriseret som en dominator.
  • Tilbedelse: Eurika bliver ofte tilbedt af folk, der ønsker at finde sandheden og forstå deres skæbne.

Oplevelsen af Eurika

Mødet med Guddommen bliver beskrevet som en følelse af ydmyghed, ærbødighed og frygt. I nærheden af Guddommens repræsentation sløver verden ned og den går nærmest i stå. Lyden af latter, papirbladren og flammer bliver stærke i nærheden af Guddommens tilstedeværelse. Nakken får lyst til at bøje og sætte sig på knæet. En følelse af at blive varm eller måske endda brænde sig, bliver stærk. Tanker om at overgive sig, blive oplyst og blive velsignet fylder i sindet.

Eurikas orakeltegn.
Eurikas dobbelt E.
Sandhedsskriftet.

Offgame Information

Senest opdateret: 9. januar, 2023