Eurika

Eurika er en Guddom, der er dominator af Fladlandet, en del af EVEA, og er kendt for at stå for skæbne og åbenhed.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Eurika er ifølge myten en skikkelse, der bringer viden, nysgerrighed og skæbneforståelse til de, som tilbeder dem. Myter fortæller, at Eurika var den af de fire Guddomme, der skabte og lærte Rigets befolkning at læse, nedskrive viden og bragte samtidig etik og moral med sig til folket. Eurika har ifølge myterne haft én enkelt Avatar, og da den blev beskrevet med neutraline kønsmarkører, bliver Eurika ofte beskrevet som neutralin, selvom Guddomme normalt ikke har en kønsidentitet.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Eurika betegnet som dominator.

Myten fortæller, at Eurika skabte sproget og de moralkodexer, der ligger til grund for en række andre kodexer, der stadig er i brug. Sammen med Archimedes skabte de det første Fladlandske bibliotek, kaldet Det Store Bibliotek.

En teori beskriver, at Eurika bestemmer, hvor kraftig flammer blæser op, og det med deres vilje er muligt at skabe ild der, hvor de ønsker det. Deres tilstedeværelse skulle være særlig stærk om foråret, hvor solen igen vender tilbage, hvor livet spirer op og afslører den sande verden.

Symboler

Eurika har følgende symboler tilknyttet:

 • Det spidse, kapitale E: Eurikas primære symbol er et kapitalt E fra alfabetet, hvor enderne spidser til. Symbolet henviser til at alle bør have mulighed for at lære at læse, og så selv bestemme om de har lyst til det eller ej. Gennem skriften er det lettere at forstå sin og andres skæbne, samt at kunne tilegne sig viden og videregive det i form af nedskrivning. Symbolet henviser til, Eurika spreder ordet til alle, men at der er en indlejret risiko for at andre “stikker sig” på sandheden, der ikke altid er lige behagelig at møde.
 • Åben skriftrulle med et kapitalt E: En åben skriftrulle med et kapitalt E et af Eurikas sekundære symboler og understreger at Eurika står for åben viden. Den åbne skriftrolle står dermed i modsætningen til den låste bog, som repræsenterer Archimedes.
 • Skæbnesaks: Et andet af Eurikas sekundære symboler er en saks, hvilket henviser til Guddommens evne til at påvirke skæbnens tråde. At tage ansvar og udvise respekt overfor de relationer, der har påvirket ens liv på godt og ondt er vigtigt, men det står klart, at skæbnestråde og livsbånd kan blive klippet over, hvis det er nødvendigt. Der er dog blandt Eurikatro stor uenighed om hvorvidt det er acceptabelt at “tage skæbesaksen i egen hånd” og gøre op med sin skæbne, tage egne valg og så møde konsekvenserne af valget.

Farvetema og stil

Eurikas stil handler om lys. For alle, der favoriserer Eurika, Archimedes eller begge Tvillingerne er farveskemaet en skala. Eurika anvender gul som primær farve, for Archimedes er rød primær farve, og for Tvillingerne er orange primær farve. Hvilke andre farver, der bliver brugt handler så om, hvordan relationen mellem Tvillingerne er.

For Eurikas vedkommende vil de sekundære farver blive valgt ud fra relationen til Archimedes. Hvis det eksempelvis er en tøj til en Eurikatro person, der står fjernt i forhold til Archimedes, vil der være flest af de lyse farver (gule og hvide). Det vil derimod være de varmere farver (røde og sorte), hvis personen ser sig som tættere på Archimedes. Det vigtigste er dog at gul er den primære farve.

Anden symbolik

Eurika har følgende symbolik tilknyttet:

 • Elementet ild: Eurikas element er ild, særligt i form af aspektet lys.
 • Årstiden forår: Eurikas årstid er foråret. deres tilstedeværelse skulle efter sigende være enorm stærk i forårsmånederne, hvor de skaber den smukkeste balance i vejret på gode dage, og lader sit humør løbe løbsk på de dårlige.
 • Madvarer: Eurika bliver forbundet med moreller (sødekirsebær), hasselnødder, havtorn.
 • Instrumenter: Eurika bliver forbundet med strengeinstrumenter.

Forkynderne

Guddomspagten med Eurika indebærer, at forkyndere ærer og tilbeder alle fire Guddomme, men åbenlyst favoriserer Eurika. Det er forventet, at forkyndere lever deres liv ud fra Eurikas værdier og udlever deres Guddommelige vilje, hvis de kalder dem til handling. Præster, der favoriserer Eurika bliver generelt kaldt for Lektorer, men der er titelvarianter til hver af de specifikke titler indenfor Præsteskabet. Vær opmærksom på at Lectorer, i modsætning til Lektorer, forkynder Archimedes. Derudover forkynder Lecktorer Tvillingerne ligeligt.

 • Ypperstepræster, der favoriserer Eurika bliver kaldt for Ærkelektorer. Ærkelektorer bærer et trin fem orakeltegn, der tager form af et spidst, kapitalt E med tallet “I” ved siden af.
 • Højpræster, der favoriserer Eurika bliver kaldt for Højlektorer. Højlektorer bærer et trin fire orakeltegn, der tager form af et spidst, kapitalt E med en sammenskrivning af tallet “XXI” ved siden af.
 • Reservehøjpræster, der favoriserer Eurika bliver kaldt for Reservelektorer. Reservehøjlektorer bærer et oftest et orakeltegn, der svarer til hvad en Lektor bærer, men i tilfælde hvor der ikke er tilstedeværelse af en Højlektorer kan de midlertidigt opnå et orakeltegn tilsvarende hvad en Højlektor bærer.
 • Præster, der favoriserer Eurika bliver kaldt for Lektorer. Lektorer bærer et trin tre orakeltegn, der tager form af et spidst, kapitalt E.
 • Præstelærlinge af anden grad, der favoriserer Eurika bliver kaldt for Lektorlærlinge af anden grad. Lektorlærlinge af anden grad bærer et trin to orakeltegn, der tager form af et halv-spidst, kapitalt E.
 • Præstelærlinge af første grad, der favoriserer Eurika bliver kaldt for Lektorlærlinge af første grad. Lektorlærlinge af første grad bærer et trin ét orakeltegn, der tager form af et ikke-spidst, kapitalt E.

Tilbedere

Eurika bliver ofte tilbedt af folk, der ønsker at udforske, udfordre eller følge deres skæbne. Personer, der favoriserer Eurika bliver kaldt Eurikatro. Adfærd, der bliver betragtet som mørkeretning blandt favoriserende af Eurika, bliver kaldt mørk Eurikatro.

Lektorerne hævder, at det at efterleve Eurikas værdier indebære at turde at følge eller bevidst afvige sin skæbne. Det handler om at se sin skæbne, sit liv og de sandheder, der eksisterer, i øjnene og leve i harmoni med det. Lektorer anbefaler, at folk opsøger EVEAtroens Altre og sørger for at vise, at de fire Guddomme alle er relevante, men at tilbederen tydeligt viser, at vedkommende favoriserer Guddommen Eurika. Lektorer forklarer, at favorisering af Eurika kan blive gjort ved at bede bønner, deres kodex eller deres gul-hvide farver.

Kategorisering af Eurika

Eurika bliver kategoriseret som en trin trin seks Guddom. Begrundelsen for kategoriseringen er som følger:

 • Orakeltegn: Der er observationer af orakeltegn for Eurika op til trin fem.
 • Tilstedeværelse: Eurika tilstedeværelse er blevet observeret indenfor Fladlandet. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en storegn.
 • Indflydelse: Eurikas indflydelse er blevet observeret indenfor Fladlandet. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en storegn.
 • Rækkevidde: Eurikas rækkevidde bliver ud fra tilstedeværelse og indflydelse beregnet til at strække sig ud over Fladlandets ydre grænser og et ukendt stykke ind i de nærliggende vildegne. Derfor bliver deres rækkevidde kategoriseret som dækkende en kæmpeegn.
 • Trin: Eurika bliver ud fra orakeltegn og rækkevidde beregnet til at være en trin seks Guddom.
 • Type: Eurika bliver beskrevet som uden fysisk form, men allestedsnærværende. De bliver derfor kategoriseret som en Guddom.
 • Variant: Eurika er sammen med tre andre Guddomme (EVEA) de mest magtfulde entiteter i Fladlandet og bliver derfor kategoriseret som en dominator.
 • Tilbedelse: Eurika bliver ofte tilbedt af folk, der ønsker at finde sandheden og forstå deres skæbne.

Oplevelsen af Eurika

Mødet med Guddommen bliver beskrevet som en følelse af ydmyghed, ærbødighed og frygt. I nærheden af Guddommens repræsentation sløver verden ned og går nærmest i stå. Lyden af latter, bladren og flammer bliver stærke i nærheden af Guddommens tilstedeværelse. Nakken får lyst til at bøje og sætte sig på knæet. En følelse af at blive varm eller måske endda brænde sig, bliver stærk. Tanker om at overgive sig, blive oplyst og blive velsignet fylder i sindet.

Offgame Information

Senest opdateret: 7. januar, 2022