Eva Skharnsfelt

Eva Skharnsfelt er en nulevende personage, som er kendt for at være det nuværende slægtsoverhoved for Slægten Skharnsfelt.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Evas fulde navn er Eva Skharnsfelt. Skharnsfelt er et Slægtsnavn.

Nævneværdige titler

Evas fulde titel er Edsvoren Eva Skharnsfelt. Eva bærer titlen Edsvoren, da hun på sin slægts vegne har svoret troskab som Edsbannerslægt til en Storslægt.

KRONOLOGISK SKILDRING

Eva blev udnævnt som Edsvoren, kort efter hun overtog positionen som slægtsoverhoved.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. september, 2023