EVEArosen

EVEArosen er et Celestokoncept, der består af det primære symbol for EVEA og EVEAtroen.

EVEArosen er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

EVEArosen bliver anvendt i en række forskellige udgaver, alt efter sammenhæng og ønsket budskab. EVEArosen er en væsentlig del af EVEAtroens Religionsheraldik.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er EVEArosen betegnet som et Helligt udtryk.

EVEArosens fortælling og betydning

EVEArosen står for det samlede EVEA, og hver del af den symboliserer en af Guddommene. De blå blade symboliserer Extazia, der som Avatar samlede Riget under sig, og derfor udgør det centrum, som forbinder resten af delene. Den grønne bund symboliserer Vartigan, der skabte det fundament, hvorpå Fladlandets kultur, skikke og traditioner blev grundlagt. Herpå blev Fladlandsk kultur formet. Den gule indercirkel symboliserer Eurika, der skabte Fladlandets idealer, samt gav Rigets indbyggere indsigt i båndene mellem det åndelige og det fysiske.

Den røde ydercirkel symboliserer Archimedes, der skabte lovgivning og samlede viden, som selv hundreder af år efter kommer Fladlændingene til gavn. At cirklen er yderst viser, at den beskytter alt andet.

Anvendelse af EVEArosen

EVEArosen bliver ofte brugt og pryder eksempelvis alle Templer rundt om i Fladlandet. Rosen er blevet et symbol på fællesskab og samarbejde. Hvis EVEAtro personer rejser til andre Riger bærer de den ofte for at symbolisere deres Religion, mens det er mindre udbredt at bære det i Fladlandet, hvor langt størstedelen er EVEAtro. En ensfarvet udgave (mono) bliver ofte båret af novicer og livsnovicer, for at vise deres tilknytning til et Tempel.

Kompleks EVEArose

Der bliver indimellem også brugt en såkaldt “kompleks” udgave af EVEArosen. Forskellen på den komplekse EVEArose og den normale er, at der i kanten er placeret de fire Guddommes primære symboler. Det er en fortløbende Celestologisk diskussion indenfor EVEAtroens Præsteskab om, hvilket symbol der bør være i hvilke hjørner og ikke mindst hvorfor. Den mest udbredte udgave indebærer, at Extazias symbol er øverst til højre, Vartigans er nederst til venstre, Eurikas symbol er øverst til venstre og Archimedes’ er nederst til højre. Forklaringen er, at det symboliserer sæsonernes skiften, hvor hver Guddom er tilknyttet en årstid (Extazia har vinter, Vartigan har sommer, Eurika har forår og Archimedes har efterår). Andre mener dog, at det står i modstrid til rækkefølgen for EVEA, og at symbolerne bør stå ud fra det. Det har betydet, at nærmest hvert Tempelråd har sin egen kombination efterhånden.

Anvendelse af den komplekse EVEArose

Kompleks EVEArose er et mere låst symbol, hvis anvendelse er endnu mere begrænset end standardudgaven. Den må kun blive anvendt med tilladelse fra et Tempelråd. En ensfarvet udgave (mono), hvor der er prikker i stedet for de fire Guddommes symboler, bliver ofte båret af Akolytter, for at signalere deres titel.

EVEArosen forskellige udgaver

EVEArosen
1 rose, hvid baggrund

Symbol på Religionen EVEAtroen
Kompleks EVEArose
EVEArose omkranset af Guddomssymbolerne

Symbol på Guddomspagten
EVEArosen (mono)
1 rose, hvid baggrund, monofarve

Symbol på novicer og livsnovicer.
Kompleks EVEArose (mono)
Kompleks EVEArose, monofarve

Symbol på Akolytter

Offgame Information

Senest opdateret: 11. september, 2023