EVEAtroen

EVEAtroen er en Religion, der er centreret om tilbedelse af EVEA, som er et forbund mellem Guddommene Extazia, Vartigan, Eurika og Archimedes.

 EVEAtroen er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

EVEAtroens Præsteskab er forkyndere af EVEAtroen.

I Fladlandet er Religionen EVEAtroen den primære trosretning.

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver EVEAtroen betegnet som Rigsreligion af Fladlandet og som et Helligt udtryk.

Favoriseringer indenfor EVEAtroen

Indenfor EVEAtroen er det udbredt, at troende vælger sig en eller flere favoriseringer. EVEAtroens favoriseringer er Extaziatroen, Vartigantroen, Eurikatroen, Archimedestroen og Tvillingetroen.

Mørkeretninger indenfor EVEAtroen

Indenfor EVEAtroen er mørkeretninger mørk Archimedestro, mørk Eurikatro, mørk EVEAtro, mørk Extaziatro, mørk Tvillingetro og mørk Vartigantro.

Tempellov

Indenfor EVEAtroen er Tempelloven EVEA’s Tempellov.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023