EVEAtroens Religionsheraldik

EVEAtroens Religionsheraldik er Religionsheraldik, der er tilknyttet EVEAtroen, dens Guddomme og troende.

EVEAtroens Religionsheraldik er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Følgende er en oversigt over de symboler, som Templet har reserveret. Det er kun tilladt at anvende disse symboler ud fra de retningslinjer, der står beskrevet her.

Templet har fuld reservation af følgende symboler

 • Drømmestjernen; en femtakket stjerne (Extazia)
 • Erkendelsens E; bogstavet E (kapitalt), med pileformede spidser (Eurika)
 • EVEArosen, både i enkel og kompleks udgave.
 • Portenes Lås; et nøglehul (Archimedes)
 • Tretåsfoden; et udfyldt fodomrids med tre tæer (Vandringsmanden)

Templet har begrænset reservation af følgende symboler

 • Beskytterens Bog; en lukket bog med et nøglehul på (Archimedes)
 • Essensnavnet; et dobbelt E (Eurika)
 • Evighedsnøglen; en nøgle, hvor en ende er spiralformet (Archimedes)
 • Kumlestaven; en stav, med kumler og snor på (Vandringsmanden)
 • Længslernes Gral; to hænder formet som en gral (Extazia)
 • Præscepteret; et scepter bestående af et sværd med stof viklet omkring (Extazia)
 • Sandhedsskriftet; en åben skriftrulle med bogstavet E (kapitalt), hvor spidserne er pileformede (Eurika)
 • Skæbnenøglen; en trebladet saks, med en nøgle bagved, som har en spiral i den ene ende (Tvillingerne)
 • Skæbnesaksen; en trebladet saks (Eurika)
 • Tre sammenflettede cirkler (Adeptkorpset tegn)
 • Veddagernet; et agern med en prik i (Vandringsmanden)

Templet har forbudt brugen af følgende symboler

De Hellige symboler er forbeholdt Templet og EVEAtroens repræsentanter. Et Tempelråd kan give dispensation til eksempelvis kunst eller et Alter. Guddommenes personlige symboler må godt blive anvendt af andre, så længe de bliver brugt i hyldest til Guddommene og den Religion, de har inspireret.

Eksempler på anvendelse af reserverede symboler

EVEArosen
Særlig rose med hvid baggrund.

Symbol på Religionen EVEAtroen 
Kompleks EVEArose
EVEArose omkranset af Guddommenes symboler.

Symbol på Guddomspagten
___________________ ___________________
Drømmestjernen
Stjerne med 5 takker.

Extazias primære symbol
Tretråsfoden
Fodomrids med tre tæer.

Vandringsmandens primære symbol
___________________ ___________________
Erkendelsens E
Kapitalt E med pileformede spidser.

Eurikas primære symbol
Portenes Lås
Et nøglehul.

Archimedes’ primære symbol
___________________ ___________________
Præscepteret
Et scepter, formet af et sværd med stof omkring.

Sekundært symbol for Extazia
Længslernes gral
En gral formet af to hænder.

Sekundært symbol for Extazia
___________________ ___________________
Veddagernet
Et agern med en prik i.

Sekundært symbol for Vandringsmanden
Kumlestaven
En stav, med kumler og snor på.

Sekundært symbol for Vandringsmanden
___________________ ___________________
Sandhedsskriftet
Åben skriftrulle med E.

Sekundært symbol for Eurika
Skæbnesaksen
En trebladet saks.

Sekundært symbol for Eurika
___________________ ___________________
Beskytterens Bog
En lukket bog med nøglehul.

Sekundært symbol for Archimedes
Evighedsnøglen
En nøgle med spiral i den ene ende.

Sekundært symbol for Archimedes
___________________ ___________________
___________________ ___________________
EVEArosen (mono)
EVEArosen, ensfarvet version.

Symbol på novicer og livsnovicer.
Kompleks EVEArose (mono)
Kompleks EVEArose, ensfarvet version.

Symbol på Akolytter
___________________ ___________________
Trippelcirkler (mono)
Tre sammenflettede cirkler

Symbol på Adeptkorpset.
Skæbnenøglen
En trebladet saks, med en nøgle bagved, som har en spiral i den ene ende

Symbol på Tvillingerne.
___________________ ___________________
Essensnavnet
Et dobbelt E

Symbol anvendt indenfor Eurikatroen.
___________________ ___________________

Offgame Information

Senest opdateret: 16. februar, 2022