Evokation

Evokation er en praksisvariant af mysticisme, der indebærer at kanalisere en voldsom og svært kontrollerbar strøm af magisk energi i retning af en modstander, med det formål at skade vedkommende.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Evokation er anvendelig i kampsituationer, men ikke til ret meget andet.

Indenfor Fladlandsk kosmologi er evokation betegnet som en mystisk praksisvariant.

ENTOLOGISK SKILDRING

Kasteren udfører en række fagter, kaldet kampfagter, der tilsammen former magien til at blive en skadelig påvirkning af modtager.

Indenfor Fladlandsk entologi bliver personer, der kan praktisere evokation, kaldt evokatorer.

Forudsætninger for at kunne praktisere evokation

For at kunne praktisere evokation har en kaster brug for at være en trænet evokator og bære et orakeltegn på mindst trin 1. Hvis kasteren både har højere trin orakeltegn og yderligere træning som evokator, er det muligt at lave et mere kraftfuldt magisk angreb.

Det er svært at styre den rå magiske energi, men kasteren kan forsøge ved at lave forskellige håndtegn, kaldet kampfagter.

Der er ikke forudsat adgang til en bestemt type faciliteter eller omgivelser. Det er derfor muligt at praktisere evokation stort set alle steder.

Hvordan udførsel af evokation foregår

Når en evokator ønsker at anvende evokation, bringer vedkommende først sig selv i en trance. Det sker ved, at kasteren tager et par dybe vejrtrækninger og sørger for at tømme sit sind for tanker, mens vedkommende holder sit hjerte rent. På den måde beskytter evokatoren sig selv mod de voldsomme energiudladninger, som kommer til at strømme gennem vedkommendes krop. Ved at være fokuseret og bevare overblikket, mindsker kasteren desuden risikoen for, at vedkommende rammer en forkert modtager ved et uheld.

Når evokatoren er klar, kan vedkommende begynde synkroniseringen. Indenfor evokation indebærer det, at kasteren starter med at møde modtagerens blik og derefter former kampfagten gribefagt. Det lader kasteren fastholde sin modtager og derved opnå kontrol over situationen. Det tager et par øjeblikke, og når kasteren føler, at forbindelsen er tilstrækkeligt stærk, har vedkommende skabt en stabil synkronisering.

Når kasteren er synkroniseret med sin modtager, kan vedkommende vælge at bruge et hvilket som helst af de evokatiske kampfagter. Dog kun ét af gangen. Husk, at det kun er muligt at påvirke modtagere, der er blevet etableret en synkronisering med.

Kasterens krafttrin i evokation

Hvis en evokator anvender evokation mod en anden evokator, vil den, der anvender mest kraftfuld evokation, kunne overrumple den anden. En måde at forklare styrkeforholdet er gennem krafttrin. Kasterens krafttrin i evokation er det laveste af følgende værdier:

  • Hvor højt trin orakeltegn kasteren har.
  • Hvor god træning som evokator kasteren har.

Kasterens krafttrin vil altid være lig den laveste af ovenstående trin. I praksis er det dog udelukkende muligt at måle krafttrin ved at sammenligne med andre evokatorer, så med andre ord er krafttrin udelukkende noget, der eksisterer relativt til andre kastere.

Farer ved evokation

Evokation er ikke uden risici. Hvis evokatoren mister kontrollen over sin trance, kan den voldsomme prima forvride vedkommendes livskræfter og forvolde stor skade. I særligt slemme tilfælde mister kasterens sig selv og dør eller ender som en form for åndevæsen.

KONSULOGISK SKILDRING

Evokation bliver ofte omtalt som kampmagi i daglig tale, især blandt personer, der ikke er magikyndige. Kampmagi er derfor betragtet som et samnavn for evokation.

Offgame Information

Senest opdateret: 3. november, 2023