Extazia

Extazia er en Guddom, der er dominator af Fladlandet, en del af EVEA, og som er kendt for at stå for forandring og individets fortælling.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Extazia betegnet som dominator.

Om Guddommen

Myter fortæller, at Extazia skabte Drømmestjernen, der leder mennesker på vej, når de ellers er fanget i mørket. Extazia skænker inspiration, nyskabelse, forandringsmod og livslyst til de, der lever efter hendes værdier.

Extazia er ifølge myten en Guddom, der udstråler forandring og nyskabelse. Myter fortæller, at Extazia var den første af de fire Guddomme, der begyndte den rejse, der senere skulle forme Fladlandet, som det er kendt i dag. En teori påstår, at Extazia kan påvirke nedbør og dermed bestemme, hvornår det regner eller sner, fordi det indeholder vand.

Guddommens symboler

Extazias primære symbol er Drømmestjernen. Guddommen har derudover følgende symboler tilknyttet: Præscepteret og Længslernes Gral.

Guddommens fremtoning

Guddommes fremtoning er ikke muligt at fatte for mennesker, medmindre det er i form af en Avatar. Extazia har ifølge myterne haft én enkelt Avatar, og den blev beskrevet med feminine kønsmarkører, hvilket er grunden til, at Extazia ofte bliver beskrevet som feminin, selvom Guddomme normalt ikke bliver tilskrevet en kønsidentitet. Der er dog en opfattelse af, at selv hvis mennesker kunne holde til at se Extazias perfekte Guddommelige form, ville synet af Guddommen få dem til at dø af misundelse.

Guddommens tilbedere og forkyndere

Extazia er central i favoriseringen Extaziatroen, som indgår i Religionen EVEAtroen. Personer, der favoriserer Extazia, bliver kaldt Extaziatro. Adfærd, der bliver betragtet som mørkeretning blandt favoriserende af Extazia, bliver kaldt mørk Extaziatro.

Forkyndere af Extaziatroen bliver omtalt som Extetikere, selvom forkyndere i praksis også inkluderer Extetikerlærlinge af første grad, Extetikerlærlinge af anden grad, Højextetikere og Ikoner.

Guddommens relationer

Extazia bliver vurderet som havende gode relationer til Eurika og Archimedes. Extazia har en lidt mere kompliceret relation til Vartigan.

Guddommens orakelvogtere

Extazia kan ifølge myterne være repræsenteret af orakelvogterne Xeiara eller Xanadur.

Kategorisering af Extazia

Extazia bliver kategoriseret som en trin 6 Guddom. Begrundelsen for kategoriseringen er som følger:

  • Orakeltegn: Der er observationer af fem forskellige orakeltegn for Extazia, fra trin 1 til trin 5.
  • Tilstedeværelse: Extazias tilstedeværelse er blevet observeret indenfor Fladlandet. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en storegn.
  • Indflydelse: Extazias indflydelse er blevet observeret indenfor Fladlandet. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en storegn.
  • Rækkevidde: Extazias rækkevidde bliver ud fra tilstedeværelse og indflydelse beregnet til at strække sig ud over Fladlandets ydre grænser og et ukendt stykke ind i de nærliggende vildegne. Derfor bliver hendes rækkevidde kategoriseret som dækkende en kæmpeegn.
  • Trin: Extazia bliver ud fra orakeltegn og rækkevidde beregnet til at være en trin 6 Guddom.
  • Type: Extazia bliver beskrevet uden fysisk form, men nærmere allestedsnærværende. Hun bliver derfor kategoriseret som en Guddom.
  • Variant: Extazia har sammen med tre andre Guddomme formet det Guddommelige forbund EVEA. EVEA er de mest magtfulde entiteter i Fladlandet og bliver derfor kategoriseret som dominatorer.
  • Tilbedelse: Tilbedelse af Extazia indebærer at være EVEAtro, eller hvis der er tale om en favorisering, bliver det kaldt at være Extaziatro.

Oplevelsen af Extazia

Mødet med Guddommen bliver beskrevet som en følelse af ydmyghed, inspiration og ærefrygt. I nærheden af Guddommens oplevede tilstedeværelse virker det, som om alle farver er lidt smukkere, varmere og lysere. Det er, som om at lyde bliver mere klare og smukke. Der kan være en sagte lyd af vand i alle mulige former, som regn, vandfald eller bølger, selv hvis der intet vand er i nærheden. Hvis der er vand i nærheden, er det, som om alle lyde relateret til vand bliver stærkere og mere kraftfulde. Nogle gange kan det nærmest lyde som små melodier. Spændinger i nakken løsner sig. Der kommer en følelse af, at verden bremser, og tiden går lidt i stå. Kun nuet eksisterer. Selvtillid, selvværd og inspiration blomstrer frem. Tanker om at mærke sig selv, glemme fortid og nutid for at være fuldstændigt til stede i nuet fylder tankelandskabet.

Extazias orakeltegn.
Præscepteret.
Længslernes gral.

Offgame Information

Senest opdateret: 8. september, 2023