Extazia

Extazia er en Guddom, der er dominator af Fladlandet, en del af EVEA, og er kendt for at stå for forandring og individets fortælling.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Myter har ikke beskrevet Extazias skikkelse, og der er en opfattelse af, at det nok er, fordi hendes perfekte form er så skøn, at alle mennesker ville dø af misundelse, hvis de så den. Extazia har ifølge myterne haft én enkelt Avatar, og den blev beskrevet med feminine kønsmarkører, hvilket er grunden til, at Extazia ofte bliver  beskrevet som feminin, selvom Guddomme normalt ikke bliver tilskrevet en kønsidentitet. Myter fortæller, at Extazia skabte stjerner, der leder mennesker på vej, når de ellers er fanget i mørket. Extazia skænker inspiration, nyskabelse, forandringsmod og livslyst til de, der lever efter hendes værdier og udlever hendes Guddommelige vilje, hvis hun kalder én til handling.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Extazia betegnet som dominator.

Extazia er ifølge myten en Guddom, der udstråler forandring og nyskabelse. Myter fortæller, at Extazia var den første af de fire Guddomme, der begyndte den rejse, der senere skulle forme Fladlandet, som det er kendt i dag. En teori påstår, at Extazia bestemmer, hvornår det regner. 

Symboler

Extazia har følgende symboler tilknyttet:

 • Den femtakkede stjerne: Extazias primære symbol henviser til, at hendes følgere bør være de forreste ledestjerner, der inspirerer andre til at leve på samme vis. Ordsproget at ‘stile efter stjernen’, der betyder at stræbe efter et specifikt mål, er inspireret af Extazias stjerne og visdom. Extazias stjerne er udfyldt og ikke optegnet som et pentagram.
 • Det lysende scepter: Det lysende scepter er et af Extazias sekundære symboler der henviser til håndtering af magt, og til myten, som fortæller om dengang Guddommene samlede Fladlandet til et forenet Rige, med Extazia som Regent Ifølge Avatarmyten skabte Extazia et lysende scepter af Stormfaldets vand og himlens klareste stjerne, som hun brugte, da hun grundlagde Fladlandet, og derved blev Rigets første Regent.
 • Gral med en stjerne på: Et andet af Extazias sekundære symboler er en gral med en stjerne på, hvilket symboliserer pagten mellem Guddommen og hendes tilbedere, og det bliver derfor brugt i mange ceremonier og ritualer.

Farvekombinationer og stil

Extazias stil handler om bevægelse. Der bliver brugt blå, med udbredte sekundære farver værende hvid eller eventuelt sort. Mange vælger at blande forskellige nuancer af blå, mens enkelte vælger at eksperimentere med lidt turkis eller grønlige undertoner – men selvfølgelig ikke som primær farve.

Anden symbolik

Extazia har følgende symbolik tilknyttet:

 • Elementet vand: Extazias element er vand i form væske, regn, sne og rent vand, men ikke geografiske steder, som have, floder, søer og lignende.
 • Årstiden vinter: Extazias årstid er vinteren. Hendes tilstedeværelse skulle efter sigende være enorm stærk i vintermånederne, hvor megen regn og sne falder. Enkelte somre bliver det også tilskrevet Extazias vilje, at det regner så meget, at Vandringsmanden tager over.
 • Madvarer: Extazia bliver forbundet med brombær, mandler og kokos.
 • Instrumenter: Extazia bliver forbundet med fløjter, trompeter og andre blæseinstrumenter.

Forkynderne

Guddomspagten med Extazia indebærer, at forkyndere ærer og tilbeder alle fire Guddomme, men åbenlyst favoriserer Extazia. Det er forventet, at forkyndere lever deres liv ud fra Extazias værdier og udlever hendes Guddommelige vilje, hvis hun kalder dem til handling. Præster, der favoriserer Extazia bliver generelt kaldt for Extetikere, men der er titelvarianter til hver af de specifikke titler indenfor Præsteskabet.

 • Ypperstepræster, der favoriserer Extazia bliver kaldt for Ikoner. Ikoner bærer et trin fem orakeltegn, der tager form af en udfyldt fem-takket stjerne med tallet “I” ved siden af.
 • Højpræster, der favoriserer Extazia bliver kaldt for Højextetikere. Højextetikere bærer et trin fire orakeltegn, der tager form af en udfyldt fem-takket stjerne med en sammenskrivning af tallet “XXI” ved siden af.
 • Reservehøjpræster, der favoriserer Extazia bliver kaldt for Reservehøjextetikere. Reservehøjextetikere bærer et oftest et orakeltegn, der svarer til hvad en Extetiker bærer, men i tilfælde hvor der ikke er tilstedeværelse af en Højextetikere kan de midlertidigt opnå et orakeltegn tilsvarende hvad en Højextetiker bærer.
 • Præster, der favoriserer Extazia bliver kaldt for Extetikere. Extetikere bærer et trin tre orakeltegn, der tager form af en udfyldt fem-takket stjerne.
 • Præstelærlinge af anden grad, der favoriserer Extazia bliver kaldt for Extetikerlærlinge af anden grad. Extetikerlærlinge af anden grad bærer et trin to orakeltegn, der tager form af en fem-takket stjerne, hvor kun spidserne er udfyldte.
 • Præstelærlinge af første grad, der favoriserer Extazia bliver kaldt for Extetikerlærlinge af første grad. Extetikerlærlinge af første grad bærer et trin ét orakeltegn, der tager form af en fem-takket stjerne, der ikke er udfyldt.

Tilbedere

Extazia bliver ofte tilbedt af folk, der ønsker at finde mod og vilje til at forfølge deres drømme. Personer, der favoriserer Extazia bliver kaldt Extaziatro. Adfærd, der bliver betragtet som mørkeretning blandt favoriserende af Extazia, bliver kaldt mørk Extaziatro.

Kategorisering af Extazia

Extazia bliver kategoriseret som en trin seks Guddom. Begrundelsen for kategoriseringen er som følger:

 • Orakeltegn: Der er observationer af fem forskellige orakeltegn for Extazia, fra trin ét til  trin fem.
 • Tilstedeværelse: Extazias tilstedeværelse er blevet observeret indenfor Fladlandet. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en storegn.
 • Indflydelse: Extazias indflydelse er blevet observeret indenfor Fladlandet. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en storegn.
 • Rækkevidde: Extazias rækkevidde bliver ud fra tilstedeværelse og indflydelse beregnet til at strække sig ud over Fladlandets ydre grænser og et ukendt stykke ind i de nærliggende vildegne. Derfor bliver hendes rækkevidde kategoriseret som dækkende en kæmpeegn.
 • Trin: Extazia bliver ud fra orakeltegn og rækkevidde beregnet til at være en trin seks Guddom.
 • Type: Extazia bliver beskrevet som uden fysisk form, men nærmere allestedsnærværende. Hun bliver derfor kategoriseret som en Guddom.
 • Variant: Extazia har sammen med tre andre Guddomme formet det Guddommelige forbund EVEA. EVEA er de mest magtfulde entiteter i Fladlandet og bliver derfor kategoriseret som dominatorer.
 • Tilbedelse: Tilbedelse af Extazia indebærer at være EVEAtro, eller hvis der er tale om en favorisering, så Extaziatro.

Oplevelsen af Extazia

Mødet med Guddommen bliver beskrevet som en følelse af ydmyghed, inspiration og ærefrygt. I nærheden af Guddommens oplevede tilstedeværelse virker det, som om alle farver er lidt smukkere, varmere og lysere. Det er som om at lyde bliver mere klare og smukke. Der kan være en sagte lyd af vand i alle mulige former, som regn, vandfald eller bølger, selv hvis der intet vand er i nærheden. Hvis der er vand i nærheden, er det som om, at alle lyde relateret til vand bliver stærkere og mere kraftfulde. Nogle gange kan det nærmest lyde som små melodier. Spændinger i nakken løsner sig. Der kommer en følelse af, at verden bremser, og tiden går lidt i stå. Kun nuet eksisterer. Selvtillid, selvværd og inspiration blomstrer frem. Tanker om at mærke sig selv, glemme fortid og nutid for at være fuldstændigt til stede i nuet fylder tankelandskabet.

Offgame Information

Senest opdateret: 7. januar, 2022