Extaziatroen

Extaziatroen er en favorisering af Guddommen Extazia indenfor EVEAtroen.

Extaziatroen er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Extaziatroen betegnet som et Helligt udtryk.

Favoriseringens tilbedere

Personer, der favoriserer Extazia, og dermed følger Extaziatroen, bliver kaldt Extaziatro.

For at en person kan blive Extaziatro, forudsætter det, at vedkommende allerede er EVEAtro, har gennemført en navngivningsceremoni under Extazia, samt bærer et Prydbånd.

Extazia bliver ofte tilbedt af folk, der ønsker at finde vilje og eventyrlyst til at udfordre sig selv og udleve deres drømme. Adfærd, der bliver betragtet som mørkeretning blandt favoriserende af Extazia, bliver kaldt mørk Extaziatro.

Tilbedelse indenfor favoriseringen

Extaziatro personer opsøger EVEAtroens Altre og sørger for at vise, at de fire Guddomme alle er relevante. De viser tydeligt, at de favoriserer Guddommen Extazia.

Favoriseringens læresti

Indenfor Extaziatroen er det vigtigste selvet. Det bliver tydeliggjort ved, at alle Extaziatro personer bærer Prydbånd.

Blandt de Extaziatro er det udbredt at føle tøven. Bekymringen er, at hvis tøven ikke bliver holdt stangen, fører den til ubetydelighed, og for de Extaziatro er det forfærdeligt at opleve andre behandle en som ubetydelig. Derfor bliver de Extaziatro gennem udfordringer hjulpet til at følge Extazias værdier, hvormed de lærer at opbygge vilje, der lader dem stå imod tøven. Tre principper er vigtige for de Extaziatro:

 • Ambitionen betyder, at Extaziatro bør sætte sig drømmemål og aldrig gå i stå.
 • Eventyrlyst betyder, at Extaziatro bør opsøge og understøtte eventyrlyst i sig selv og andre. Mange ting er netop smukkest, fordi de er forgængelige og umiddelbare.
 • Tilstedeværd betyder, Extaziatro bør tilstræbe at kunne udføre tilstedeværd også kaldet præsens, hvilket indebærer at være mere end blot én blandt mange.

Favoriseringens Skismaer

Indenfor Extaziatroen er det et kendt Skisma omkring, hvordan Extaziatro bedst bør forholde sig til deres tjenstebånd og retning.

 • Stien for ingen morgendag tilskynder, at Extaziatro bør satse mest muligt på hver drømmemål, de opdager på deres vej. De ser deres drømmemål som en perlerække.
 • Stien for selvets drømmemål foreslår, at Extaziatro i stedet satser på at se deres liv som et samlet smykke af, hvor hvert drømmemål indgår i ét sammenhæng. Dermed samler de i højere grad på indflydelse og tjenestebånd for det er deres liv, som én skøn, samlet fortælling, der er deres ultimative drømmemål.

Favoriseringens redskaber

Indenfor Extaziatroen bliver der anvendt en række redskaber til tilbedelse, særligt i forbindelse med livseremonier under Extazia. De mest kendte er Prydbånd. Derudover bliver der anvendt bægre af forskellig art.

Altre og husaltre dedikeret til Extazia bliver dekoreret ud fra at skabe en strålende og indbydende stemning, omgærdet af prestige. Her bliver der ofte anvendt metal, der ser dyrt ud, men som ikke nødvendigvis behøver at være det. Pudset messing, nikkel eller andet der kan ligne sølv og guld, samt perler, porcelæn og små, pyntede, smykkeskrin er udbredte.

Favoriseringens symboler

Extaziatroen anvender Extazias symboler. Extazias primære symbol er Drømmestjernen. Guddommen har derudover følgende symboler tilknyttet: Præscepteret og Længslernes Gral.

Favoriseringens anden symbolik

Extazia har følgende symbolik tilknyttet:

 • Elementet vand: Extazias element er vand i form væske, regn, sne og rent vand, men ikke geografiske steder, som have, floder, søer og lignende.
 • Årstiden vinter: Extazias årstid er vinteren. Hendes tilstedeværelse skulle efter sigende være enorm stærk i vintermånederne, hvor megen regn og sne falder. Enkelte somre bliver det også tilskrevet Extazias vilje, at det regner så meget, at Vartigan tager over.
 • Madvarer: Extazia bliver forbundet med brombær, mandler og kokos.
 • Instrumenter: Extazia bliver forbundet med fløjter, trompeter og andre blæseinstrumenter.

Favoriseringens farvetema og stil

Extaziatroens stil handler om bevægelse. Der bliver brugt blå med udbredte sekundære farver værende hvid eller eventuelt sort. Mange vælger at blande forskellige nuancer af blå, mens enkelte vælger at eksperimentere med lidt turkis eller grønlige undertoner – dog ikke som primær farve.

Favoriseringens hverdagstilbedelse

Udover at efterleve værdierne, ofte indtænke symboler, farver eller symbolik i beklædningsgenstande og adfærd, så er der en række små hverdagshandlinger, som mange Extaziatro personer vælger at gøre indimellem for at understøtte deres tro. Det kan være at bede bønner, ofte foran et Alter eller husalter til Extazia. Det kan også være at gøre små spontane handlinger for at undgå at gro fast i sine trygge vaner.

Favoriseringens forkyndere

Forkyndere af Extaziatroen bærer som udgangspunkt titlen Præst og bliver omtalt med titelvarianten Extetiker. I praksis inkluderer forkyndere også Extetikerlærlinge af første grad, Extetikerlærlinge af anden grad, Højextetikere og Ikoner, da det er titelvarianter til hver af titlerne indenfor EVEAtroens Præsteskab.

 • Ypperstepræster, der favoriserer Extazia, bliver kaldt for Ikoner. Ikoner bærer et trin 5 orakeltegn, der tager form af en udfyldt, fem-takket stjerne med tallet “I” ved siden af.
 • Højpræster, der favoriserer Extazia, bliver kaldt for Højextetikere. Højextetikere bærer et trin 4 orakeltegn, der tager form af en udfyldt, fem-takket stjerne med en sammenskrivning af tallet “XXI” ved siden af.
 • Reservehøjpræster, der favoriserer Extazia, bliver kaldt for Reservehøjextetikere. Reservehøjextetikere bærer oftest et orakeltegn, der svarer til, hvad en Extetiker bærer, men i tilfælde hvor der ikke er tilstedeværelse af en Højextetikere, kan de midlertidigt opnå et orakeltegn tilsvarende, hvad en Højextetiker bærer.
 • Præster, der favoriserer Extazia, bliver kaldt for Extetikere. Extetikere bærer et trin 3 orakeltegn, der tager form af en udfyldt, fem-takket stjerne.
 • Præstelærlinge af anden grad, der favoriserer Extazia, bliver kaldt for Extetikerlærlinge af anden grad. Extetikerlærlinge af anden grad bærer et trin 2 orakeltegn, der tager form af en fem-takket stjerne, hvor kun spidserne er udfyldte.
 • Præstelærlinge af første grad, der favoriserer Extazia, bliver kaldt for Extetikerlærlinge af første grad. Extetikerlærlinge af første grad bærer et trin 1 orakeltegn, der tager form af en fem-takket stjerne, som ikke er udfyldt.

Forkyndernes Guddomspagt

Guddomspagten med Extazia indebærer, at forkyndere ærer og tilbeder alle fire Guddomme, men åbenlyst favoriserer Extazia. Det er forventet, at forkyndere lever deres liv ud fra Extazias værdier og udlever hendes Guddommelige vilje, hvis hun kalder dem til handling.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023