Extetikerlærlinge af anden grad

Extetikerlærlinge af anden grad er en titelvariant af den Herskabelige titel Præstelærlinge af anden grad, der indenfor EVEAtroen bliver brugt om Præstelærlinge af anden grad, som favoriserer Guddommen Extazia.

Extetikerlærlinge af anden grad er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Certificeringsrammen for titlen Extetikerlærlinge af anden grad minder om den tilsvarende for  Præstelærlinge af anden grad, eftersom det er en titelvariant deraf.

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Extetikerlærlinge af anden grad betegnet som et Helligt udtryk, en mystisk titelvariant og en Gejstlig titelvariant.

Forudsætninger for at blive Extetikerlærlinge af anden grad

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren er EVEAtro og Extaziatro.
  • Ansøgeren har gennemført en trin 2 Præsteprøve indenfor Extaziatroen.
  • Ansøgeren har en aftale med en donatorslægt om optagelse på et Akademi som Extetikerlærling af anden grad.
  • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen (medmindre ansøgeren Lavadelig Myndling).

Certificeringsramme

Muligheder for forfremmelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Extetikerlærling af anden grad opnå forfremmelser som Extetiker. Det er derudover muligt at blive Tempelkommandant.

Muligheder for udnævnelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Extetikerlærling af anden grad udnævne følgende titler:

  • 1 Herskabsgemal som dermed drager fordel af en række privilegier.

Extetikerlærlinge af anden grad kan derudover udnævne Tempelaspiranter.

ENTOLOGISK SKILDRING

Extetikerlærlinge af anden grad bærer et trin 2 orakeltegn for Extazia, hvilket tager form af en halvudfyldt, femtakket stjerne.

Offgame Information

Senest opdateret: 18. september, 2023