Extetikerlærlinge af første grad

Extetikerlærlinge af første grad er en titelvariant af den Herskabelige titel Præstelærlinge af første grad, der indenfor EVEAtroen bliver brugt om Præstelærlinge af første grad, som favoriserer Guddommen Extazia.

Extetikerlærlinge af anden grad er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Certificeringsrammen for titlen Extetikerlærling af første grad minder om den tilsvarende for Præstelærlinge af første grad, eftersom det er en titelvariant deraf.

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Extetikerlærlinge af første grad betegnet som et Helligt udtryk, en mystisk titelvariant og en Gejstlig titelvariant.

Forudsætninger for at blive Extetikerlærlinge af første grad

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren er EVEAtro og Extaziatro.
  • Ansøgeren har gennemført en trin 1 Præsteprøve indenfor Extaziatroen.
  • Ansøgeren er tilknyttet en læremester, der er enten Extetiker, Reservehøjextetiker, Højextetiker eller Ikon.
  • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen (medmindre ansøgeren er Herskabsmyndling eller Lavadelig Myndling).

Certificeringsramme

Muligheder for forfremmelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Extetikerlærling af første grad opnå forfremmelser som Extetikerlærling af anden grad.

Muligheder for udnævnelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Extetikerlærling af første grad udnævne følgende titler:

  • 1 Herskabsgemal som dermed drager fordel af en række privilegier.

Extetikerlærlinge af første grad kan derudover udnævne Tempelaspiranter.

ENTOLOGISK SKILDRING

Extetikerlærlinge af første grad bærer et trin 1 orakeltegn for Extazia, hvilket tager form af en uudfyldt, femtakket stjerne.

Offgame Information

Senest opdateret: 19. september, 2023