Fladlandsk (kultur)

Fladlandsk (kultur) er en Rigsskultur, der er forankret i Riget Fladlandet.

Fladlandsk (kultur) er et fremstående udtryk.

KONSULOGISK SKILDRING

Fladlandsk kultur er udgangspunktet i Fladlandet, men kan ofte blive oplevet i en form, hvor det er blandet sammen med andre kulturer.

Sproglige træk

Her følger retningslinjer for opbygning af Fladlandske udtryk, særligt navne.

Stavning

Her er de staveregler, der bliver anvendt indenfor Fladlandsk kultur, og som danner grundlag for udtaleskrift i den sammenhæng.

Om bogstavet H.

  • Der bruges aldrig stumt H (som i Hjem).
  • Hvis bogstavet H står alene, udtales det som H.
  • Lyden F kan kun laves ved at skrive F – aldrig PH.

Om bogstaverne C, X, Z.

  • Der bliver aldrig brugt C, men i stedet K/S alt efter hvilken lyd det skal skabe.
  • Der bliver aldrig brugt X. Skriv i stedet KS.
  • Der bliver aldrig brugt Z. Skriv i stedet S eller SS.

Særlige endelser

Her er de særlige endelser, der bliver anvendt indenfor Fladlandsk kultur.

  • -borg er en endelse, der bliver brugt i navne på fæstninger, der er bygget ud fra Fladlandsk kultur.

Byggemæssige træk

Her følger beskrivelse af Fladlandske træk indenfor design af bygninger.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi bliver steder med navne fra Fladlandsk kultur som udgangspunkt vurderet til at være fra Regenternes Tid (289-1 FNFT) eller nyere.

Offgame Information

Senest opdateret: 16. februar, 2022