Floder

Floder er en vandvejsvariant, der betegner vandveje, som er store nok til at både og skibe kan sejle på dem, men for små til at storskibe kan.

KARTOLOGISK SKILDRING

I Fladlandet er det mest kendte eksempel på en flod Nadafloden.

Senest opdateret: 6. august, 2021