Følelsesfragmenter

Følelsesfragmenter er en livsekstrakt, der er taget fra livsenergien affekt.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Følelsesfragmenter påvirker kroppens følelser og empati. Følelsesfragmenter rummer dybden i en persons relationer og humørlandskab. Følelserne vil være lige stærke mellem to personer, der elsker hinanden, og to der hader hinanden. Følelsen går fra en person til en anden, og det er derfor muligt, at de to personer har modsatrettede følelser om hinanden. Følelsesfragmenter påvirker kun følelserne i den ene retning, fra personen hvis følelsesfragment der er tale om, og til den person, vedkommende har følelser for.

Ekstraktion af følelsesfragmenter

Hvis personers følelsesfragmenter bliver udsat for ekstraktion, vil de permanent blive adskilt fra vedkommende og ikke blive genskabt. Modtageren vil ikke kunne tilgå en specifik følelse i en specifik relation til en person eller genstand. Det vil ikke være muligt at få følelsen tilbage, medmindre følelsesfragmentet bliver givet tilbage.

Personer med lavt antal følelsesfragmenter

Hvis en person har et lavt antal følelsesfragmenter, vil effekter, der påvirker krauka, blive oplevet som værende værre, end de ville for folk med et normalt antal følelsesfragmenter. Hvis en person har mindre end tre følelsesfragmenter, vil vedkommende være svækket som efter en dræning af affekt. Det er derfor ikke muligt at foretage en yderligere normal dræning af personen.

Personer med højt antal følelsesfragmenter

Får en modtager et ekstra følelsesfragment, vil det tilføje den følelse, der var i livsekstraktet. Følelsen vil ikke være den samme, som det var for den person, hvori følelsesfragmentet blev skabt, men den vil have samme styrke. Livsekstraktet kan blive sat i en person med et specifikt eller generelt mål.

Effektsyn

En kaster, der har opnået effektsyn, kan se, om der er blevet foretaget ændringer i modtagerens følelsesfragmenter. Kasteren kan fornemme, om modtageren har sit normale antal, et højere antal eller et lavere antal følelsesfragmenter, men vedkommende kan ikke se det konkrete antal af følelsesfragmenter. Effektsyn giver kasteren mulighed for at se, om der er blevet ændret ved modtagerens affekt.

Offgame Information

Senest opdateret: 19. august, 2022