Førstehjælp

Førstehjælp er en magivariant af helbredelse, der bliver brugt om hurtig behandling af lidende personer, der primært har til formål at holde dem i live og helst gøre dem i stand til selv at kunne opsøge sikkerhed og grundigere behandling.

DISSEKTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk dissektologi bliver personer, der udfører førstehjælp, kaldet førstehjælpere. Førstehjælpere har brug for adgang til førstehjælpsgrej for at kunne udføre deres gerning.

Forberedelse indenfor førstehjælp

Når en førstehjælper ikke har travlt, kan det være en fordel at rydde lidt op i sit førstehjælpsgrej. Ofte er der forbindinger, som ville have godt af at blive vasket og rullet pænt sammen, så de er klar til brug. Det vil også være en god idé at rense eller udskifte lommetørklæderne. Genopfyldning af rent og frisk drikkevand er ligeledes nyttigt. Eventuelt tørre kniven af og slibe den. Hvis en stok eller krykke er blevet lånt ud, så er det en fordel at følge op på, om den er blevet returneret efterfølgende.

Undersøgelser indenfor førstehjælp

Når en førstehjælper vil undersøge en person, starter vedkommende med at se efter, om der er tydelige blødninger eller måske endda brækkede knogler. Det kan blive gjort ved at mærke efter på eksempelvis arme, om der er et brud. Det kan også være nyttigt at undersøge, om den sårede tørster ved at se, om de virker omtågede.

Behandling indenfor førstehjælp (forudsætter ikke et infirmeri)

Når en førstehjælper vil hjælpe en person, men ikke er i et infirmeri eller feltinfirmeri, handler det mest bare om at gøre, hvad der er brug for i forhold til at sikre, at den sårede ikke dør og helst kan blive flyttet eller flytte sig selv ned til et infirmeri. Det kan eventuelt bare være at give personen et tørklæde eller en klump bandager og proppe i såret for at begrænse blødningen nok til, at vedkommende kan holde til at gå uden at forbløde. Hvis det er benene, der er kommet til skade, så vil det være en fordel at låne den sårede en stok eller en krykke. Hvis, der er brækket et ben eller en arm, så kan det være nødvendigt at sætte det på plads, selvom det nok er smertefuldt for den lidende.

Udvidet behandling indenfor førstehjælp (forudsætter et infirmeri)

Hvis en førstehjælper befinder sig i et infirmeri, har vedkommende mulighed for at foretage mere udvidet førstehjælp. Det kan indebære at skifte bandager fra blodige til mere rene og behagelige. Hvis nogle sår er beskidte, vil det være bedst at rense dem først med lommetørklæder, eventuelt med noget sæbe på. Bemærk, at det kan være fordelagtigt at fastholde eller bedøve sårede personer, hvis de har smerter eller ikke er ved deres fulde fem, forudsat at der er blevet givet samtykke til det. Det kan også være en fordel at give den lidende noget at drikke, hvis de er omtågede. I nogle tilfælde kan det at skifte bandager til noget der sidder bedre eller give noget smertelindrende være nok til at den lidende kan aflægge sig sine krykker. Udvidet førstehjælp involverer ofte at helbrederen foretager lindring af den lidendes symptomer, hvis det ikke er muligt at fjerne alle lidelser.

Offgame Information

Senest opdateret: 27. december, 2022