Førsteriddere

Førsteriddere er en Højadelig titel, der bliver båret af personer, som af en Stormester er blevet udpeget til at varetage en Ridderordens ansvar indenfor en egn.

Førsteriddere er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Førsteriddere har især fokus på at forestå Ridderprøver og sikre, at Riddere efterlever Ridderordenens værdier.

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Førsteriddere betegnet som en verdslig titel.

Offgame Information

Senest opdateret: 19. august, 2022