Forkyndere

Forkyndere er en trosfunktion, der bliver brugt om personer, som formidler, praktiserer og hjælper andre med tilbedelse af en given trosretning, samt forestår udførsel af trosretningernes ceremonier.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen er forkynderne EVEAtroens Præsteskab.

ENTOLOGISK SKILDRING

Indenfor afdyrkelsen gammeltroen kalder forkyndere sig selv for goder, men bliver omtalt som paganister.

Offgame Information

Senest opdateret: 19. august, 2022