Forkyndere

Forkyndere er et hverv, der bliver brugt om personer, som praktiserer forkyndelse.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver forkyndere inddelt ud fra hvor anerkendte og lovlige den trosretning de forkynder er. Forkynderne af en Religion, som eksempelvis EVEAtroens Præsteskab bliver ikke kaldt forkyndere, men derimod omtalt fra deres titler. Forkyndere af hedenske trosretninger bliver betegnet som paganister.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er forkyndere betegnet som et mystisk hverv.

ENTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk entologi bliver forkyndere kategoriseret ud fra et udtryk den givne trosretning de følger, har valgt at bruge. Eksempelvis anvender gammeltro udtrykket gode om forkyndere af trosretningen. Goder er dermed en hvervsvariant af forkyndere.

Offgame Information

Senest opdateret: 22. februar, 2024