Formørkelser

Formørkelser er en tilstandsbetegnelse, der beskriver de effekter tilknyttet livsmateriet aura, og som er kendetegnet ved at modtageren er fanget indtil vedkommende, guidet af en spådom, bryder fri.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kosmologi er de effekter, der er betegnet som formørkelser, også betegnet som lidelser. Formørkelser er særligt kendetegnet ved, at de ikke kan blive fjernet med behandling, men derimod indebærer, at bæreren bliver givet en spådom, som vedkommende selv må virkeliggøre for at bryde formørkelsen.

Undersøgelse og rådgivning

Undersøgelse og rådgivning af personer, som er påvirket af formørkelser, bliver kaldt sandsigning, mens de, der udfører det, bliver kaldt sandsigere.

Offgame Information

Senest opdateret: 19. december, 2022